Kategoriat
Ajankohtaista

Maan kasvukuntoa parantamalla mukaan ilmastotalkoisiin

kuva: MTT:n arkisto

Monilla maatalouden käytännöillä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ruoantuotantoa rajoittamatta. Huomattavin ilmastonmuutoksen hillintäpotentiaali on pelto- ja laidunmaiden parannetuilla hoitomenetelmillä sekä huonokuntoisten maiden ja turvemaiden kunnostamisella.  Maatalouden ilmastonmuutoksen hillintäkeinoihin sisältyvät suora päästöjen vähentäminen, esimerkiksi tarkentamalla kasvinlannoitusta täsmälannoituksella ja tehostamalla kotieläinten rehun hyväksikäyttöä. Kasvattamalla maaperän hiilinieluja on mahdollista hidastaa ilmastonmuutosta. Maatalousmaan hiilensidonnan lisäämisen arvioidaankin olevan yksi tärkeimmistä tavoista, jolla maatalous voi ilmastotalkoisiin osallistua. Lisäksi maan eloperäisen aineen kasvu parantaa kasvukuntoa, jolla edistetään maan tuottavuutta ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Lue lisää…

Artikkeli ”Maan kasvukuntoa parantamalla mukaan ilmastotalkoisiin” on alun perin julkaistu Luomulehdessä numero 1/2013, sivuilla 23–25. Linkki artikkeliin.

Kategoriat
Ajankohtaista

Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa Lapin maaseutuelinkeinoihin?

kuva: Karoliina Rimhanen/MTT

Rovaniemen työpajassa 8. marraskuuta 2012 pohdittiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia Lapin maaseutuelinkeinoihin. Pohjoisen maaseutuyrityksillä on pitkä monialaisuuden perinne, jonka vuoksi myös työpajapäivän keskustelut kytkeytyivät maaseutuyritysten monipuoliseen kehittämiseen sekä omia vahvuuksia, puhdasta luontoa ja kestävää matkailua suosiviin tulomahdollisuuksiin. Ilmastonmuutos voi johtaa positiivisiin muutoksiin, jos markkinointiosaamista, rohkeutta ja koulutusta löytyy, mikä houkuttelisi nuoria yrittäjiä panostamaan Lappiin.  Lue lisää…

Kategoriat
Ajankohtaista

Maa- ja metsätalousyrittäjät tavoitetulvassa – tulevaisuuden muutokset ja mahdollisuudet

kuva: Karoliina Rimhanen/MTT

Ilmase-hankkeen syksyn 2012 toinen työpaja järjestettiin Jyväskylässä Ränssin Kievarissa 6. marraskuuta. Työpajassa esiteltiin ja pohdittiin maa- ja metsätalouden tulevaisuuden näkymiä. Ilmastonmuutoksen suorien vaikutusten ohella tuotannollinen, ympäristöllinen, taloudellinen ja rakennepoliittinen tavoiteaallokko aiheuttavat maaseudulle muutoksia, joihin olisi sopeuduttava. Vaikka riskit lisääntyvät, muutokset saattavat avata mahdollisuuksia Suomen maaseudulle. Ennakointia tulevaan tarvitaan. Lue lisää…

Kategoriat
Ajankohtaista

Satovarmuutta muuttuviin ilmasto-oloihin

kuva: Karoliina Rimhanen/MTT

Syksyn ensimmäinen työpaja pidettiin Kaarinassa 1.11.2012. Työpajan asiantuntija-alustuksissa esiteltiin mahdollisia Suomea tulevaisuudessa koettelevia sääriskejä, kestävää ravinnehuoltoa ja uusia kasvintuhoojia sekä keskusteltiin maaseutuyritysten varautumiskeinoista. Lue lisää …

Kategoriat
Ajankohtaista

Biohiili: Lisätienestiä maaseutuyrittäjälle ja ympäristövaikutusten kestävämpää hallintaa?

Yksi tämän hetken polttavista tutkimuskohteista maailmalla on pyrolyysi-teknologialla ilmakehästä sidotun hiilen pitkäaikainen, kenties tuhansien vuosien mittainen, varastoiminen viljelymaahan. Tämä jopa 2000 vuotta vanha, Amazonin sademetsästä löydetty teknologia muuntaa eloperäisen aineksen humusta kestävämpään muotoon ja parantaa heikentyneen viljelymaan tuottavuutta. Maaseutuyrittäjän ansaintamahdollisuudet saattavat kasvaa tulevaisuudessa niin sadontuottokyvyn kasvun kuin päästökaupan myötä. Lue lisää…

Kategoriat
Ajankohtaista

Erikoiskasveilla riskienhallintaa ja lisätuloa tilalle

 

Kallepekka Toivonen viljelee Nurmijärvellä kotitilaansa kolmannessa polvessa. Perinteisten viljelykasvien ohella Myllymäen tilalla viljellään kolmea erikoiskasvia. Öljypellava, kumina ja camelina ovat isännän mukaan mielenkiintoisempia ja palkitsevampia viljeltäviä kuin tavanomaiset viljat. Lisäksi erikoiskasvit tasaavat kasvinviljelytilan työhuippuja sekä monipuolistavat tulonlähteitä ja viljelykiertoa. Monipuolinen viljelykasvilajisto on kasvinviljelytilan keino varautua kasvaviin hintaheilahteluihin ja muuttuviin sääoloihin. Ilmastonäkökulmasta viljelyn monipuolistaminen on edullista kasvipeitteisyyden lisääjänä, ravinteidenoton tehostajana ja kotimaisen tuotannon varmentamisessa. Erikoiskasvit tarjoavat myös maan kasvukunnon ylläpitoon apua, mikäli odotetut rankkasateet, tulvat ja hellejaksot yleistyvät. Lue lisää..

 

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Syksyn 2012 työpajat Kaarinassa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä

Ilmase-hanke järjestää syksyllä 2012 seuraavat työpajat:

Satovarmuutta muuttuviin ilmasto-oloihin

Kaarinassa, Piispanrannan juhla- ja kokouskartanossa, os. Lemuntie 242, 20760 Piispanristi, torstaina 1.11.2012 klo 10-15.30 Ohjelma

 

Maa- ja metsätalousyrittäjät tavoitetulvassa – tulevaisuuden muutokset ja mahdollisuudet

Jyväskylässä, Ränssin Kievarissa, os. Kuikantie 340, 41140 Kuikka, tiistaina 6.11.2012 klo 10-15.30 Ohjelma

 

Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa Lapin maaseutuelinkeinoihin?

Rovaniemellä, Ounasvaaran Pirteillä Thuliassa, os. Antinmukka 4, 96600 Rovaniemi, torstaina 8.11.2012 klo 10-15.30 Ohjelma

 

Työpajat ovat maksuttomia ja tarkoitettu maa-, metsä- ja porotalousyrittäjien, neuvojien ja maaseudun kehittäjien tiedonsaantiin ja keskusteluun.

Kategoriat
Ajankohtaista

Juvan Bioson Oy — tehokkaampaan ravinnekiertoon paikallisella yhteistyöllä

Juvan Bioson Oy hallinnoi maatilakokoluokan biokaasulaitosta, joka tuottaa sähköä ja lämpöenergiaa lähialueen eloperäisistä jätteistä. Raaka-ainetta saadaan sekä osakeyhtiön osakkailta että elintarviketuotannon sivuvirroista. Tuotanto edistää kestävää ravinteiden kierrätystä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ravinteikas käsittelyjäännös turvaa maan kasvukuntoa. Lue lisää..

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Mistä tulevaisuutta tilalle?

Ilmase-hankkeen kevään 2012 toisessa työpajassa pohdittiin tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita, ilmastonmuutokseen ja sään vaihteluun varautumista maatiloilla.  Tapahtuma järjestettiin Hyvinkäällä Agrimarketin tiloissa 18.4.2012.  Päivään osallistui maatalouden ammattilaisia yrittäjistä tutkijoihin. Lue lisää..

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Juvalla tutustuttiin biokaasulaitokseen ja pohdittiin hillintäkeinoja

ILMASE-hanke järjesti 16.4.2012 vuorovaikutteisen työpajan ”Mistä kannattavuutta kestävästi?” Juvan Partalassa. Työpajan pääteemoina pohdittiin ilmastonmuutoksen hillinnän vaihtoehtoja sekä energiansäästöä, luomua ja bioenergiaa ratkaisuina maatalouden ja maaseudun kannattavuuden kohentamiseksi. Päivän keskusteluihin osallistui pieni, mutta aktiivinen joukko viljelijöitä, neuvojia ja tutkijoita. Avarakatseisuus oppia ja soveltaa uutta, yhteistyö, luomu, matkailu ja maidontuotanto nousivat alueen menestystekijöiksi. Lue lisää..