Mistä saan alueellista tietoa?

 

Suomen sisällä ilmasto-olosuhteet ja maaseudun elinkeinot vaihtelevat suuresti. Alueet ovat eri tavoin haavoittuvia ilmastonmuutoksen suorille säävälitteisille ja epäsuorille (esim. jyrkän hintavaihtelun) muutoksille. Hyvä tietopohja, infrastruktuuri, ennakointi ja joustavuus ovat sopeutumiskyvyn parantamisen edellytyksiä. Toimijoiden ilmastotietoisuuden kasvattamisella on keskeinen merkitys maaseudun yritystoiminnan kannattavuudelle tulevaisuudessa.

Alueellinen elinkeinorakenne ja maankäyttö vaikuttavat alueellisen kehittämisen mahdollisuuksiin. Parhaita ilmastonmuutoksen hillinnän vaihtoehtoja kuten uusiutuvan energian yhteistyörakenteita on tuettava alueen tarpeista ja vahvuuksista lähtien. Kykyä sopeutua tulee rakentaa selvittämällä ja tiedottamalla alueelle sopivista uusista elinkeinoista ja viljelykasvimahdollisuuksista sekä merkityksellisistä säävaikutuksista ja niihin varautumisesta. Alueet ovat eriarvoisia kohdatessaan erilaisia ja vaihtelevalla todennäköisyydellä yleistyviä sään ääri-ilmiöitä. Siksi toimijoiden on tärkeää tuntea oman asuinalueensa heikkoudet ja vahvuudet varauduttaessa ilmastonmuutokseen.

Suomesta löytyy runsaasti alueellisia hankkeita, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen hillintään tai edesauttavat sopeutumista. Etenkin uusiutuvan energian ratkaisuja kehittävä alueellinen hanketoiminta on hyvin aktiivista.

Alasivuilta löydät tietoa asuinalueesi ilmaston erityispiirteistä ja ilmastonmuutoksen hillintää tai sopeutumista edistävästä hanketoiminnasta. Voit myös ilmoittaa meille alueellisista hankkeista sivujen Kommentti-linkin kautta:

Varsinais-Suomi

Uusimaa

Häme

Kaakkois-Suomi

Satakunta

Pirkanmaa

Etelä-Savo

Keski-Suomi

Etelä-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Lappi

Ahvenanmaa