Juvan Bioson Oy

Juvan Bioson Oy  — tehokkaampaan ravinnekiertoon paikallisella yhteistyöllä

Juvan Bioson Oy hallinnoi maatilakokoluokan biokaasulaitosta, joka tuottaa sähköä ja lämpöenergiaa lähialueen eloperäisistä jätteistä. Raaka-ainetta saadaan sekä osakeyhtiön osakkailta että elintarviketuotannon sivuvirroista.Tuotanto edistää kestävää ravinteiden kierrätystä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ravinteikas käsittelyjäännös turvaa maan kasvukuntoa. 

Juvan Bioson Oy:n biokaasulaitos on toiminut Etelä-Savossa karjantuotantoon keskittyneellä alueella vuodesta 1997 lähtien. Toimitusjohtaja Marjut Suontausta Juvan Bioson Oy:stä kertoo, että uusiutuva kotimainen energiantuotanto kiinnosti jo 15 vuotta sitten, mutta laitokselle ei saatu alkuun rahoitusta tai investointiavustuksia. Lisäksi puute raaka-aineesta ja epävarmuus ympärivuotisen energian loppukäytöstä hidastuttivat perustamista. Loppukäyttäjän energiantarpeen kasvun ja raaka-aine-erien saatavuuden varmistumisen seurauksena Osuuskunta muutettiin osakeyhtiöksi vuonna 2009 ja perustamissuunnitelmat toteutettiin. Varsinainen biokaasuprosessi saatiin käyntiin vuoden 2011 lopulla. Laitos on kapasiteetiltaan tällä hetkellä Suomen suurin maatilakokoluokan biokaasulaitos.

Yhteislaitoksen perustaminen vaatii tarkkaa suunnittelua – käyttöönotto ja kehittäminen jatkuvaa oppimista

Tällä hetkellä osakeyhtiöön kuuluu 22 osakasta. Biokaasureaktoriin syötetään tasaisesti lietelantaa ja kanan kuivalantaa, joita saadaan osakkailta. Yhteislaitoksen toimivuus edellyttää sujuvaa logistiikkaa, josta vastaa ulkopuolinen yrittäjä. Osakkaat maksavat kuljetuskustannukset tiloilta biokaasulaitoksen vastaanottoon ja mädätteen ajon takaisin tilojen säiliöihin. Lisäksi laitos vastaanottaa porttimaksullista vihannesjätettä kolme kertaa viikossa. Valtaosa raaka-aine-eristä tulee lähialueelta, mutta laitoksella olisi valmius käsitellä porttimaksullisia eriä nykyistä enemmän ja vastaanottaa jätettä kauempaakin. Laitos pystyy käsittelemään jätettä maksimissaan vajaat 20 000 tonnia vuodessa.

Juvan Bioson Oy myy sähköä (n. 1 400 megawattituntia vuodessa) ja lämpöenergiaa (n. 2 000 megawattituntia vuodessa) naapurissa sijaitsevalle Turakkalan puutarhalle. Biokaasuprosessissa syntyvää hiilidioksidia ei pystytä toistaiseksi hyödyntämään, mutta sen talteenottoa kehitellään parhaillaan. Osaamista etsitään Euroopasta, sillä vastaavanlaista malliesimerkkiä ei kotimaasta löydy.

Varastoinnin ja mekaanisen esikäsittelyn jälkeen eloperäinen aines mädätetään anaerobisella mikrobiologisella prosessilla. Mädäte varastoidaan ja kuljetetaan osakkaille hyödynnettäväksi. Ravinteikas käsittelyjäännös on paitsi hygieenisempi niin myös ympäristöystävällisempi lannoite kuin käsittelemätön lietelanta. Prosessoimalla eloperäistä ainesta saadaan ravinteet kasveille käyttökelpoisempaan muotoon ja lannoitteesta tasalaatuisempaa. Eloperäinen aines on arvokasta maanparannusainetta ja kohentaa maan kasvukuntoa. Syntyvä lannoite soveltuu erinomaisesti myös luomuviljelyyn.

Lannan ja ravinteiden uudelleenjaon on epäilty voivan lisätä hygieniariskejä sekä taudinaiheuttajien ja rikkakasvien siementen leviämistä. Suontaustan mukaan tämänlaisia ongelmia ei ole ilmaantunut; kaikki laitokseen tulevat raaka-aine-erät tarkastetaan ennen prosessiin syöttämistä.

Suontausta kertoo, että biokaasulaitoksella käydään päivittäin tarkastuskäynnillä ja tärkeää on varmistaa prosessin toimivuus ja säädöt uusia materiaaleja vastaanotettaessa. Toimintakuntoon säädetty laitos toimii muuten ympäri vuoden ilman suurempaa työtä. Vaikeuksia, ainakaan ylitsepääsemättömiä, ei tarkan pohjatyön ansiosta ole ilmaantunut. ”Vihannesjätteen syöttö osoittautui arvioitua hankalammaksi, mutta repijäpumpun vaihto ratkaisi ongelman” kertoo Suontausta.

 

Biokaasulaitos tarjoaa monia hyötyjä

Hyödyntämällä lantaa ja muuta eloperäistä jätettä energiantuotannoksi säästetään ilmastoa monella tapaa. Tuotetaan uusiutuvaa energiaa korvaamaan fossiilisia polttoaineita, ja jätteiden energiasisällön tehokkaalla hyväksikäytöllä vähennetään tarvetta kemiallisille lannoitteille, joiden valmistus vaatii myös energiaa ja aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä.

Paikallinen ravinteiden kierrätys ja energiantuotannon ratkaisu tarjoaa elinvoimaa seudulle ja yhteistyö suojaa osakkaita monenlaisilta hintavaihteluilta. Biokaasulaitoksen uskotaan parantavan mahdollisuuksia varautua tulevaan epävarmuuteen vähentämällä riippuvuutta ulkoisista tuotantopanoksista. Tämä vähentää polttoaineiden, ostopanosten ja energian hinnan heilahtelujen ja kallistumisen aiheuttamia seurauksia.

Biokaasulaitoksen toiminnan ympäristövaikutukset syntyvät tuotannossa käytettävän raaka-aineen kuljetuksista, purkamisesta ja varastoinnista. Itse biokaasuprosessi on paikallinen toimien suljetusti, eikä siitä aiheudu jätevesiä tai suurempia hajuhaittoja. Prosessia voidaan muokata joustavasti raaka-aineen saatavuuden mukaan; reaktoriin pystytään syöttämään myös yhdyskuntajätettä ja teollisuuden materiaaleja näin haluttaessa.

Biokaasulaitosten yleistyminen on ollut verkkaista

Erityisen voimakkaasti biokaasun tuotantoa on edistetty mm. Saksassa ja Espanjassa, joissa syöttötariffijärjestelmällä turvataan takuuhinta myös pienemmille tuottajille. Myös Ruotsissa ja Tanskassa tuetaan uusiutuvaa energiantuotantoa. Suomessa laitosten yleistyminen on ollut hitaampaa. Meillä syöttötariffien piiriin pääsevät vain suuremmat yksiköt, joten investointituki on monesti pienemmälle laitokselle sopivin ja ainut tukimuoto, mikäli laitos ei tuota sähköä myyntiin. Juvan Bioson Oy:n laitos onkin kokoluokaltaan Suomessa erityinen, sillä useimmat biokaasulaitokset ovat joko maatilan yhteydessä toimivia pienempiä yksiköitä tai huomattavasti suurempia.

Sari Luostarinen / MTT
Biokaasulaitosten kannattavuus on nykyisellä tukitasolla ollut vielä epävarmaa ja vaatii tarkkaa kokonaisuuden hallintaa, mikä haastaa laitosten yleistymistä. Yhteistyö alan tutkimuksen kanssa ja olemassa olevien laitosten alkutaipaleesta oppiminen ovat hyödyksi suunniteltaessa uuden biokaasulaitoksen perustamista. Kannattavuus, omistuspohja, lainsäädännölliset vaatimukset, raaka-aineet ja niiden saatavuus, laitoksen sijoituspaikka sekä energiankäyttö ja mädätteen loppukäyttö on kaavailtava tarkasti jo alustavassa suunnittelussa. Biokaasulaitoksen perustaminen vaatii tarjouskilpailun, laitossuunnittelun, luvitukset, rakentamisen ja käyttöönoton. Alueellista hanketoimintaa biokaasun mahdollisuuksista löytyy jo runsaasti Suomesta ja sitä kannattaa hyödyntää. Viime aikoina etenkin biokaasun käyttö liikennepolttoaineena on alkanut kiinnostaa monia.
 
Hanna Mäkinen, Sari Himanen & Karoliina Rimhanen

Yksi vastaus aiheeseen “Juvan Bioson Oy”

Moi, meillä on Lapinjärvellä (Itä-Uusimaa) ollu tämänlaista hanketta jo 10 vuotta sitten, mutta asia on haudattu silloin toistaiseksi. Nyt Robbes Lilla Trägård (www.robbes.fi) on ollut kanssani kiinnostunut hankkeesta uudelleen. Olemme kartoittamassa asiaa ja olemme myös kiinnostuneita tulemaan vierailulle lähiaikoina mahdollisuuksien mukaan. Meillä on alueellisesti tarjolla syöttettä suurehkoista yksiköistä: sikala, navetat, puutarha ja mahdollisesti kunnalliset biojatteet/puhdistamojätteet. Ystävällisin terveisin, Arno Holopainen, kyläläinen . puh 0406739515

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *