Peltomaan eroosio ja hiilen hävikit Suomessa -webinaari ti 29.11.2022

Oletko havainnut maa-aineksen kulumista pelloillasi? Onko pelloillasi eroosioherkkiä alueita? Minkä verran eroosio vie pelloilta maata ja hiiltä Suomessa? Webinaarissa esillä myös hiilikartoitusta!

peltomaata
kuva: Sanna Kauppinen / Luke

Ohjelmassa:

  • Eroosioherkkyyskartta toimenpiteiden kohdentamisen tukena, Timo Räsänen, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija, esityksen pdf
  • Miten suorakylvö vaikutti eroosioon savimaalla? Henri Honkanen, Luonnonvarakeskuksen tutkija, esityksen pdf
  • Tuloksia Luken huuhtoumakenttien hiilikuormista Noora Manninen, Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija, esityksen pdf
  • Hiilikartoituksesta varmuutta maatilan ilmastotoimiin Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liiton kehityspäällikkö, esityksen pdf

Webinaarin tallenne.

Webinaarin puheenjohtajana toimi tutkija Elisa Koskinen Luonnonvarakeskuksesta.

Webinaarin järjestivät hankkeet:
Hiili hallintaan – ravinne ruokkimaan (HIHAT)
Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU)

Ohjelma (pdf)