Linkkejä

Maan kasvukunto ja pellon hiilensidonta

OSMO – Osaamista maan kasvukunnon hoitoon 2015-2019 -hankkeen materiaalit

Juuristotietopaketti – juuret maan rakenteen parantajina

Kansallista ilmastotietoa:

Maatalouden ilmasto-ohjelma – Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa: Maa- ja metsätalousminsiteriön laatima maatalouden ilmasto-ohjelma (2014)

Ilmasto-opas.fi: Koottua tietoa ilmastonmuutoksesta kuntien ja kansalaisten tarpeisiin

Ilmasto.org: Laaja tietopaketti ilmastoasiaa suomeksi

HINKUmappi: Ilmastotekojen näyteikkuna: lisää omat toimesi ja katso mitä muut ovat tehneet

HINKU-foorumi: Kohti hiilineutraalia kuntaa

KLIMAATTI: Julkishallinnon ilmastoviestinnän uutiskirje ilmastonmuutoksesta

Energia- ja ilmastostrategia: Työ- ja elinkeinoministeriö (2013)

Valtioneuvoston tulevaisuuselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea: Valtioneuvoston kanslia (2009)

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia: Maa- ja metsätalousministeriö (2005)

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 : Maa- ja metsätalousministeriö (2014)

Ilmastonmuutoksen viestintäohjelma 2002-2007

CO2-raportti: Koko Suomen kattavat ilmastouutiset ja kuntatasolle asti ulottuvaa tilastoa

Energiansäästö ja -tehokkuus teemana:

Miten mukaan valtion tukemaan Maatilojen energiaohjelmaan -säästä energialaskussa ja paranna tilasi kannattavuutta:

Maa- ja metsätalousministeriön ohjeistus

Energiasuunnitelman teosta

Esite maatilojen energiaohjelmasta 

Uusiutuva energia teemana:

Lähienergialiitto: Uusiutuvan energian pientuotannon edistäjä

Bioenergiatieto.fi: Bioenergian verkkopalvelu, josta löydät alan hankkeet ja tapahtumat

Finbioenergy.fi: Tietoa bioenergia-alasta Suomessa

Gaia Pro Biogas: Kannattavuuslaskuri biokaasun tuottajille (tekijä Gaia Consulting)

Biokaasun kannattavuuslaskuri: Kannattavuuslaskuri biokaasun tuottajille (tekijä Oulun seudun ammattikorkeakoulu)

Biokaasufoorumi: Tietoa biokaasusta sekä alan ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista

Biokaasuyhdistys.net: Suomen Biokaasuyhdistys ry:n sivusto

Maaseudun energia-akatemia: Tietoa energian käytöstä ja energiatehokkuudesta maataloudessa

Pellettienergia.fi: Tietoa pellettienergiasta

Suomen tuuliatlas: Missä Suomessa tuulee?

Tuulivoimaopas.fi: Tietoa tuulivoimarakentajille lupa- ja kaavoitusmenettelyistä

Alueellisia ilmastostrategioita:

Joensuun kaupunkiseudun kuntien ilmastostrategia

Kainuun ilmastostrategia 2020

Keski-Suomen ilmastostrategia vuoteen 2020

Keski-Pohjanmaan ilmastostrategia 2012-2020

Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia 2011–2020

Lapin ilmastostrategia 2030

Oulun seudun ilmastostrategia

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020

Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma 2035

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2020 

Savon ilmasto-ohjelma 2025

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Varsinais-Suomen ilmastostrategia 2020

Kansainvälistä ilmastotietoa:

IPCC: Hallitustenvälinen Ilmastopaneeli

EU Climate Policy Tracker: EU-maiden vertailu ilmastonmuutospolitiikan edistymisestä

UNFCCC: Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus

FAO:n MICCA-ohjelma: YK:n elintarvike- ja maatalous-järjestön Mitigation of Climate Change in Agriculture -ilmasto-ohjelma