Podcast

Tältä sivulta löydät podcasteja, eli kuunnelmia, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen varautumiseen maataloudessa.

Lomonosovin maan postinumero – kolmiosainen vaelluskuunnelma.

Kuusihenkinen retkikunta kulkee kohti pohjoisnapaa norjalaisen naparetkeilijän, Fridtjof Nansenin, jalanjäljissä. Retkikunnan jäsenten elämät kytkeytyvät eri tavoin niin ruokajärjestelmiin kuin ilmastonmuutokseenkin, ja jokainen vetää ahkiossaan itselleen tärkeää maata. Päämääränä on rakentaa maasta kasvualusta kestävälle tulevaisuudelle.

Miten löytyy yhteinen sävel, kun Savonmaan ensimmäisen luomutilan emäntää huolettaa nuorten viljelijöiden tulevaisuus, europarlamentaarikko visioi Suomesta maatalousinnovaatioiden kärkimaata, ja turvesuolla leipänsä tienaava metsästäjä pelkää koko turve-elinkeinon alasajoa?

Kuunnelma pyrkii luomaan edellytyksiä vuoropuhelulle ilmastonmuutoksen maailmassa. Kuunnelma Lomonosovin maan postinumero.

Ilmastoviisaat

Ilmastoviisas maatilayritys on hyvin hoidettu kokonaisuus. Se ottaa huomioon sadontuoton ja tuotosten parantamisen, maan hyvän kasvukunnon ja toimivan vesitalouden. Suomessa maatalouden hyvät viljelykäytännöt ja tuotantotavat pitävät jo nykyisellään sisällään monia ilmastoviisaita toimenpiteitä. ProAgrian oma podcast-sarja Ilmastoviisaat tarjoaa konkreettisia vinkkejä siihen, mitä viljelijä voi tehdä omassa arjessaan hillitäkseen kasvihuonekaasupäästöjä.

Maanviljelijän tietobaari

Maanviljelijä ruokkii maata, joka ruokkii pieneliöitä, jotka puolestaan ruokkivat kasveja, jotka ruokkivat meitä. Kuulostaa selkeältä, mutta pelto on monimutkainen ekosysteemi, johon vaikuttavat monet asiat.  Maanviljelijät jatkuvasti kokeilevat ja oppivat kokemuksistaan, etenkin nyt kun ruuantuotannosta ja ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon. Nuoret maanviljelijä – tutkijat Juuso Joona Joutsenosta ja Tuomas Mattila Pusulasta kertovat  8- osaisessa podcast-sarjassaan omista kokemuksistaan sekä maanviljelijöinä että tutkijoina. Maanviljelijän tietobaari on Ylen tuotantoa.

Hiilipelto-podcast: Erikoiskasveista monipuolisuutta viljelykiertoihin – hiiltä ja typpeä maaperään  
Podcastissa keskustellaan erikoiskasveista ja niiden merkityksestä viljelyssä. Kuinka paljon maahan jää hiiltä ja typpeä erikoiskasvien mukana? Miten kasvintuotannon monipuolistaminen ja viljelykierrot tukevat ilmastonmuutokseen sopeutumista ja hillintää? Millaisia taloudellisia näkökulmia aiheeseen liittyy? Aiheesta keskustelemassa ovat erikoistutkija Marjo Keskitalo Luonnonvarakeskuksesta ja viljelijä Miika Heinonen Koivunalhon tilalta Liedon Tarvasjoelta. Podcast on tehty osana Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hanketta yhteistyössä FutureCrops 2.0 -hankkeen kanssa. Podcast ProAgrian sivuilla (jakso 16).

Ympäristöviisas viljelijä

Ympäristöviisas viljelijä -hankkeen podcast-sarjassa keskustellaan taloudellisesti kannattavan, kestävän viljelyn toimintatavoista sekä niiden taustalla olevasta tutkimuksesta. Sarjassa ovat esillä monipuolisesti ympäristönäkökulmat niin maan kasvukunnosta, vesiensuojelusta, kestävistä lehmistä kuin uuden teknologian mahdollisuuksista. Podcast on ilmestynyt kerran kuukaudessa elokuusta 2020 marraskuun 2022 loppuun.

Kasvua-podcast

Kasvua on ProAgrian podcast-sarja, jossa keskustellaan yrittäjyyteen ja maatalouden tuotantoon liittyvistä aiheista, myös ilmastoteemoista. Kasvua-podcastin yhdessä jaksossa paneudutaan hiilensidonnan mahdollisuuksiin ja maan kasvukuntoon savimailla. Toisissa jaksoissa teemoina ovat esimerkiksi hiilineutraali maidontuotanto ja ilmastonmuutoksen vaikutukset kasvintuotantotilojen talouteen. Yksi jakso esittelee uuden CAPin tarjoamia mahdollisuuksia hiilensidontaan.

Maaperän mikrobisto ja hiilensidonta -podcast

Maaperän mikrobisto parantaa maan kasvukuntoa, sillä mikrobit osallistuvat maaperän pitkäaikaisen hiilivaraston kerryttämiseen. Mitä elämää pellossa on ja mitä kaikkea siellä tapahtuu? Podcastissa haastateltavana tutkija Ansa Palojärvi Luonnonvarakeskuksesta. Podcastin on tuottanut Maan vesitalous ja kasvukunto (MAVEKA)-hanke.

Jalat maassa

Jalat maassa on maa- ja metsätalousministeriön podcast-sarja. Podcasteissa puhutaan laajasti suomalaisesta ruuantuotannosta tänään ja huomenna – myös vähän menneitä muistellen. Keskusteluissa puidaan eri ruuantuotantosuuntien arkea, tulevaisuuden haasteita ja ennakkoluuloja. Suomen visio on tuottaa maailman parasta ruokaa. Sarjassa visiot törmäytetään todellisuuteen. Miltä muutos tuntuu? Mitä on tehtävä juuri nyt? Miksi on opittava uutta?

Ruoka, sen tuotanto ja ilmastonmuutos – miten riskejä taklataan?

Mitä ruokailija voi tehdä ympäristön eteen, ja miten suomalainen viljelijä voi vaikuttaa? Luken podcastissa aihetta pohtivat toimittaja Noora Mattilan johdolla Luonnonvarakeskuksen tutkija Merja Saarinen ja erikoistutkija Marjo Keskitalo. Saarisen erikoisalaa ovat ruoan ympäristövaikutusten tutkiminen elinkaariarviolla sekä ravitsemuksen kytkeminen tarkasteluun. Keskitalo tutkii vaihtoehtoisia viljelykasveja ja viime aikoina erityisesti uusia proteiinilähteitä. Luken ruoka-podcast.

Peat IT — ilmastoasiaa turvepelloista -podcastsarja

Peat IT-podcastsarjassa keskustellaan vaihtuvien vierailijoiden kanssa turvepeltojen roolista ilmastotematiikassa. Podcastit on tuotettu osana OMAIHKA-hanketta, joka on toteutettu maa- ja metsätalousministeriön Makera-tutkimusrahoituksen tuella.

Maailmanparannus-podcastsarja

Maailmanparannus-podcastissa toimittaja, kirjailija Kimmo Ohtonen tapaa asiantuntijavieraita, joiden kanssa hän parantaa maailmaa pohtien luonto- ja ympäristökysymyksiä. Kimmon ja Kirjastokaistan tuottamassa 5-osaisessa podcast-sarjassa ovat mukana Kerttu Kotakorpi, Juha Kauppinen, Risto Isomäki, Tiina Raevaara ja Panu Pihkala. Kimmo valitsi jokaiselta kirjailijalta yhden hänen kirjoittamansa tietokirjan, joka toimii oppaana maailmanparannusmatkalla. Pohdinnassa ovat niin ympäristötyön ja lajien välisen yhteiselon historia kuin luonnon monimuotoisuus, suomalaisen luonnon tulevaisuus ja ympäristötunteet. Linkit podcasteihin löydät täältä.

Untame-podcastsarja

Untame-podcastsarjassa jaksojen vieraita ovat muun muassa Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen, luonnonsuojelubiologi ja yliopistonlehtori Panu Halme, erikoistutkija sekä agroekologian dosentti ja maanviljelijä Tuomas Mattila. Podcasteissa käsitellään tiedon tuotantoa moninaisten kriisien aikakaudella, kysytään kiperiä hiilikysymyksiä, ja pohditaan luonnon arvottamista.