Toiminta

Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU) -valtakunnallinen tiedonvälityshanke

Hanke välittää monipuolisesti ja käytännönläheisesti tietoa ruokajärjestelmän muutosjoustavuuteen vaikuttavista tekijöistä, tunnistaa ruokajärjestelmän vahvuuksia ja tuottaa ratkaisuja sen rakenteellisiin ja alueellisiin ongelmakohtiin yhdessä toimijoiden kanssa.

Hanke tuottaa tapahtumia ja materiaaleja, joiden avulla maatilat saavat tukea ilmastoviisaaseen ja muutosjoustavaan tulevaisuuteen sopeutumiseen ja voivat lisätä elinvoimaisuuttaan ja kilpailukykyään sekä varautua ennakoivasti ilmastonmuutoksen haasteisiin. Hanke tekee vuorovaikutteista viestintää niin tapahtumissa, verkkotapahtumissa kuin verkkoviestinnän kautta.

Hanke tukee maatalouden ilmastoratkaisujen kehittämistä sekä laajemmin ruokaturvan toteutumista, maaseutua elinympäristönä, sen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kestävyyttä.

Hankkeen ydinkohderyhmä ovat viljelijät, opiskelijat ja maaseudun yrittäjät. Lisäksi hyödynsaajia ovat toimijat tutkimuksen, hallinnon ja opetuksen aloilla, opiskelijat ja kuluttajat.

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Hämeen ELY-keskus). Hankkeen toiminta-aika on 1/2022 – 12/2024

Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -valtakunnallinen koordinaatiohanke (VILLE)

Koordinaatiohanke tukee ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyvien alueellisten hankkeiden työtä sekä lisää yhteistyötä ja verkottaa toimijoita. Se välittää tutkimustietoa ja tietoa hallinnon linjauksista hanketoimijoiden käyttöön sekä tuottaa monikanavaista viestintää hanketoimijoiden, viljelijöiden, neuvojien ja opiskelijoiden tueksi ilmastonmuutokseen varautumiseksi.

Hanke tuottaa tapahtumia ja materiaaleja, joiden avulla maatilat saavat tukea ilmastonmuutokseen varautumiseen ja voivat lisätä elinvoimaisuuttaan ja kilpailukykyään sekä varautua ennakoivasti ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Hanke tekee vuorovaikutteista ja keskustelemaan pyrkivää viestintää niin tapahtumissa, verkkotapahtumissa kuin verkkoviestinnän keinoin. Koordinaatiohanke tukee sekä maatalouden ilmastoratkaisujen kehittämistä, että myös laajemmin maaseutua elinympäristönä, sen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kestävyyttä.

Hankkeen toimintamuotoja ovat

 • Ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyvien hankkeiden verkottaminen ja teemoittaiset hanketreffit
 • Ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyvien hankkeiden tukeminen
 • Alueellisten tapahtumien järjestäminen maatiloille, neuvojille ja opiskelijoille tueksi ilmastonmuutokseen varautumiseen
 • Monikanavainen viestintä hanketoimijoiden, viljelijöiden, neuvojien ja opiskelijoiden tueksi ilmastonmuutokseen varautumiseksi

Koordinaatiohanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Hämeen ELY-keskus). Hankkeen toiminta-aika on 9/2018 – 8/2021.

**************************

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) -hanke  (2015-2018) oli valtakunnallinen tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena oli edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä, sekä ilmastonmuutoksen hillintää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hanke tiedotti käytännönläheisesti ja monipuolisesti ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan ilmastonmuutokseen ja edistävät sopeutumiskyvyn tietotaitoa suomalaisilla maatiloilla.

Hankkeen toimintamuotoja olivat

 • maatalouden ilmastoratkaisuja käsittelevät työpajat ja webinaarit
 • ilmastoviisaita ratkaisuja edistävien pilottimaatilojen verkosto kertomassa kokeiluista ja kokemuksista
 • valtakunnallinen viestintä verkossa, somessa, ammattilehdissä, tapahtumissa sekä alkutapahtumassa ja loppuseminaarissa.

Hanke sai rahoituksen vuosille 2016-2018 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 (rahoittajana Hämeen ELY-keskus).

**************************

Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) -hankkeessa (2011-2014) välitettiin ilmastonmuutostietoa valtakunnallisen toimijaverkoston muodostamisen avulla, alueellisissa työpajoissa ja verkkoviestinnällä.

Hankkeen tuotokset:

 • Ilmastotietotarpeiden selvitys
 • 12 työpajaa ja niiden diaesitykset nettisivuilla
 • Loppuseminaari
 • 6 tietokorttia
 • Nettisivusto ilmase.fi
 • Osallistuminen maatalousnäyttelyihin (3 kertaa)
 • Ammattilehtiartikkeleita
 • Muita julkaisuja: hanke-esite, esitelmiä, postereita, abstrakteja
 • Yhteistyö/toimijaverkoston sähköpostilista
 • Näkyvyyttä teemalle.

Valtakunnallista tiedonvälityshanketta rahoitti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Hämeen ELY-keskus).