Tietopaketit

Tutkimustietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä, siihen sopeutumisesta ja varautumisesta maaseudun näkökulmasta:

Tietokortit

Resilienssi eli muutosjoustavuus maatilalla ja ruokajärjestelmässä

Maanviljelijän varautuminen ilmastonmuutokseen

Palkokasveista on moneksi: valkuaista, viherlannoitusta, maanparannusta

Sekaviljelyllä satovarmuutta ja ympäristöhyötyjä

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia peltoviljelyyn Suomessa

Suometsien ilmastoviisas metsänhoito

Maatilojen biokaasulla energiaa, päästövähennyksiä ja ravinnekiertoja

Maatilan aurinkosähkö

Tuulivoimaa maatiloille

Kohti kestävämpää kotieläintuotantoa

Ruoan ilmastovaikutukset

Jordbrukare och klimatförändringen

Farmer’s possibilities to prepare for climate change

Hanke-esitteet

Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hankkeen juliste

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hankkeen esite

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hankkeen juliste

Ilmastonmuutos ja maaseutu -hankkeen esite

Posteri:Kokeiluja seosviljelystä ilmastonmuutokseen varautumisen keinona

Posteri: Millaista tietoa neuvojat tarvitsevat ilmastonmuutokseen varautumisesta?

Posteri: Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla: ILMASE-hankkeen toimijatyöpajojen antia.

Posteri: ILMASE-hankkeen työpajoissa keskusteltiin maaseudun ilmastoratkaisuista.

Muita tietopaketteja

Maan kasvukunnon hoidon ABC

Juuristotietopaketti: Juuret maan rakenteen parantajina. (RaHa-hankkeen julkaisu 2015).

Valkuaisfoorumi -yhdessä kohti suurempaa valkuaisomavaraisuutta -julkaisu (Valkuaisfoorumi-hankkeen julkaisu 2018,  sisältää  niinvalkuaiskasvien viljelyneuvoja ja -kokemuksia kuin ohjeistusta rehu- ja ruokakäyttöön)

Härkäpavun viljelijän huoneentaulu (VYR 2018)

TEHOPlus – ratkaisuja vesistö- ja ympäristökuormituksen vähentämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Maan kasvukuntoa parantamalla mukaan ilmastotalkoisiin

Viljelijä ja ilmastonmuutos – Mitä minä voin tehdä omalla tilallani päästöjen vähentämiseksi?

Viljely muuttuvassa ilmastossa – Miten peltoviljely sopeutetaan onnistuneesti

VILKKU-hankkeen materiaaleja maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavista toimenpiteistä

Pellot Tuottamaan -hankkeen materiaaleja

JÄRKI-hankkeen tuottamat Järki-iskut, tietoiskujen aiheina mm.Ilmastonmuutos, Tulevaisuus, Monimuotoisuus ja Vesitalous

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa) -hankkeen materiaaleja viljelijöille mm. vesitaloudesta, maan mururakenteesta ja alus- ja kerääjäkasveista

Maaseudun Tiedetreffit -hankkeen materiaaleja, mm. alustusvideoita palkokasvien mahdollisuuksista ja luonnon monimuotoisuuden hoidosta sekä kerääjäkasveista

Verkkosivusto ilmasto-opas.fi ja siellä Maatalous-osio

Malliesimerkkejä ja kokemuksia energiaohjelman tuomista säästöistä (MTK-Etelä-Savon Tukipilari-hankkeen ja Maatila ICT -hankkeen tuottama verkkoluento, noin 60 min)

Nettilaskurin avulla rotia traktoriralliin – ajan ja energian säästäminen maatilan kuljetuksissa: vilja, rehu, lanta (MTK-Etelä-Savon Tukipilari-hankkeen ja Maatila ICT -hankkeen tuottama verkkoluento, noin 30 min)

Ravinnehävikit euroiksi (RAE) -hankkeen tuottamat tietokortit mm. maan rakenteen hoidosta ja lannan käsittelystä

Maatalouteen tarvitaan tehokkaita ja samalla taloudellisia ilmastotoimia

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentäminen

Suomen ilmastopaneelin raportti ”Ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä ilmastopolitiikka maataloudessa”

Biokaasun tuotanto maatilalla

Biohiili: Lisätienestiä maaseutuyrittäjälle ja ympäristövaikutusten kestävämpää hallintaa?

Biohiili -perinnetiedosta innovaatioksi

Hiili karkaa Suomen pelloista

Hyönteishotellin valmistusohje