Julkaisut

RIMHANEN, K., ARO, K., RIKKONEN, P. 2023. Prioritising key variables for assessing food system resilience in Finland. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, 73:1, 170-183, https://doi.org/10.1080/09064710.2023.2256341

RIMHANEN, K., MÄKINEN, H., KUISMA, M., & KAHILUOTO, H. 2023. What enhances dairy system resilience? Empirical cases in Finland and Russia. Agricultural and Food Economics, 11(1), 1-23. https://doi.org/10.1186/s40100-023-00269-4

RIMHANEN, K., NURMI, E., HIMANEN, S. 2023. Viljellen kohti muutoskestävää maataloutta – tuottajien ja kuluttajien välisestä yhteistyöstä hyötyvät kaikki. Blogi, julkaistu 4.7.2023.

MÄKILÄ, P. 2023. Muuttuva ilmasto vaikuttaa ruokalistaan. Kespron asiakaslehti MENU 3/2023, s. 50–53.

RIMHANEN, K., HIMANEN, S., NURMI, E., RAISKIO, S., SAVIKKO, R. 2023. Support for climate-wise and resilient agriculture through communication. Posteri 4 per 1000 tapaamisessa, 6.-8.6.2023 Helsingissä.

RIMHANEN, K., ARO, K., RIKKONEN, P., ROSENGREN, L. 2023. Ruokajärjestelmän resilienssin edistämiseksi on lisättävä tuotannon monimuotoisuutta, uusiutuvan energian tuotantoa ja työvoiman liikkuvuutta. Maaseutututkimus, 31, 111–119. Linkki artikkeliin.

NURMI, E., RIMHANEN, K., HIMANEN, S. 2023. Yhteistyö ja tiedonvaihto vahvistavat maaperäosaamista. Blogi, julkaistu 1.6.2023.

RIMHANEN, K., JANSIK, C. 2023. Viljelyä monipuolistamalla edistetään muutoskestävyyttä ja kannattavuutta. Artikkeli. Kehittyvä Elintarvike, 2, 20-21. 8.5.2023.

RIKKONEN, P., RIMHANEN, K., ARO, K. and AAKKULA, J. 2023.  The determinants of a resilient food system for Finland in the 2020s—three opinion polls for improvements based on a Delphi study among food system experts. Journal of Futures Research 11:2, https://doi.org/10.1186/s40309-023-00215-z

RIMHANEN, K., HIMANEN, S., SAVIKKO, R. 2023. Pitkäaikainen työ maan kasvukunnon eteen tuottaa tulosta. Artikkeli. Luomulehti 2/2023.​

SUOJALA-AHLFORS, T. 2023. Viljelymaan kunto nousuun vihannestiloilla. Blogi, julkaistu 3.4.2023.

RIMHANEN, K. 2023. Monihyötyiset ratkaisut viljelijän tukena. Esitys VYR-viljelijäseminaarissa Hämeenlinnassa 16.2.2023.​

SAVIKKO, R. 2023. Varautuminen ilmastonmuutokseen maataloudessa. Esitys HAMKin vetämän Uudistavan viljelyn osaamisen ja digitalisaation kehittäminen Hämeessä (UVIDI) -hankkeen aloitustyöpajassa Maaperä, hiili, vesi ja ilmasto 1.2.2023.

SAVIKKO, R. 2023. Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa. Esitys Savonian agrologiopiskelijoiden kurssilla 31.1.2023.​

NURRO, M. Monimuotoisuus vahvistaa viljelyn iskunkestävyyttä. Artikkeli. Maatilan Pellervo 1/2023: 52-55.

JUMPPANEN, A. 2023. Monella tilalla on kustannusjahdin paikka. Maatilan Pellervo 1/2023: s. 39–41. Artikkeli pohjautuu 17.11.2022 webinaarin antiin.

RIMHANEN, K., AAKKULA, J., ARO, K., RIKKONEN, P. 2023. The elements of resilience in the food system and means to enhance the stability of the food supply. Tieteellinen artikkeli. Environment Systems and Decisions https://doi.org/10.1007/s10669-022-09889-5 2.1.2023

HIMANEN, S. ja KIVIJÄRVI, P. 2022. Rapsipistiäistuhot öljykasvien riesana. Artikkeli. Luomulehti 6/2022: 40-41.​

RIKKONEN, P., RIMHANEN, K., ARO K. 2022. Maatalouden muutosjoustavuus yhä tärkeämpää. Artikkeli. Kehittyvä Elintarvike, 6, 42-43. 14.12.2022.

SAVIKKO, R. 2022. Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa. Esitys Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Maatilan varautuminen -kurssilla Kajaanissa 23.11.2022.

KOSKINEN, E., RIMHANEN, K., KÄNKÄNEN, H., KORPELAINEN, V. ja SAVIKKO, R. 2022. Maatalouden suurimmat haasteet ja niihin varautuminen varsinaissuomalaisten viljelijöiden näkökulmasta. Blogi, julkaistu 11.11.2022​.

RIMHANEN, K., LUOMALA, A. ja PALOJÄRVI, A. 2022. Voiko elävä maaperä auttaa maatalouden kustannuskriisissä? Parasta Pirkanmaalta Blogi 8.11.2022.

RIMHANEN, K. 2022. Ilmastonmuutokseen varautuminen. Esitys Hiilineutraali Etelä-Karjala: sopeutuuko maaseutu hiiltymiseen? -seminaarissa Parikkalassa 3.11.2022.​

RIMHANEN, K. ja HIMANEN, S 2022. Ympäristötiedon vaihtopäivät. Maatalouden ilmastoteot ja hiiliviljely -työpajan fasilitointi ja raportointi. 26.10.2022.

KOSKINEN, E., LAHTINEN, E. 2022. Ruukin tutkimusasemalla vietettiin Pellonpiennar-tapahtumaa elokuussa: Mitä kosteikkoviljely on? Blogi, julkaistu 13.9.2022.

LAHTINEN, E. 2022. Lepaan puutarhanäyttely – innovaatioita ja tuotekehittelyä. Blogi, julkaistu 13.9.2022.

KOSKINEN, E., LAHTINEN, E. 2022. Pellonpientareella Magnus Seleniuksen tilalla Espoossa 2.8.2022. Blogi, julkaistu 22.8.2022.

RIKKONEN, P., RIMHANEN, K. ja ARO, K. 2022. Mitä vielä tapahtuukaan ruoantuotannossa ennen vuotta 2030? Blogi Ekoneum 2.6.2022.

RIMHANEN, K. 2022. Trädjordbruk. I publikation Keskitalo, Marjo, Peltonen, Sari, Lindén, Sanna och Anttila, Suvi (redaktion) 2022. Växtodling i förändring. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund. Forskning för framåt nr. 38: 62-64.

HIETALA, S., RIMHANEN K., KEKKONEN, H., HAKALA, T., ASTAPTSEV, A., 2022. Hiilivaraston muutokset tuotteiden elinkaariarviointiin kannustaisi tiloja ilmastotoimiin. Artikkeli Käytännön Maamies -lehdessä 4/2022, 9.5.2022.

RIMHANEN, K. 2022. Monimuotoisuus edistää maatalouden muutosjoustavuutta ja turvaa ruoan saatavuutta. Artikkeli Aitoja Makuja – verkkolehdessä 13.4.2022.

RIMHANEN, K., RIKKONEN, P., ARO, K. ja AAKKULA, J. 2022. Miten suomalaisen ruokajärjestelmän muutosjoustavuutta voi edistää? Luonnonvarakeskus. Blogi 21.2.2022.

RIMHANEN, K. 2022. Nautakarjan siirtyminen karkearehuvaltaisempaan ruokintaan mahdollistaa tehokkaat päästövähennykset, kun eloperäisiä maita voidaan vapauttaa rehuntuotannosta. Luonnonvarakeskus. Blogi 31.1.2022.

BERNINGER, K., KEKKONEN, H., LEHTONEN, H., LÖTJÖNEN, T., SAVIKKO, R. ja VIRKKUNEN, E. 2021. Turvepeltojen ilmastotoimet mielekkäiksi. Maaseudun Tulevaisuus, mielipidekirjoitus 22.3.2021.

RIMHANEN, K. 2021. Pandemia kestävän muutoksen vauhdittajana -resilienssin tekijät globaalin ruokaturvan kannalta. Esitys Ruokaturvatutkijoiden ja –toimijoiden aamukahvit -tapahtumassa 19.3.2021.

RIMHANEN, K., HIMANEN, S., KAHILUOTO, H., AAKKULA, J. ja RIKKONEN, P. 2020. Koronaepidemia voi vauhdittaa muutosta kohti kestävämpää ruokajärjestelmää. Artikkeli Politiikasta -verkkolehdessä 21.12.2020.

SAVIKKO, R. 2020. Vieraskynä: Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa – mitä se on? IlmastoAreena-hankkeen blogi 26.11.2020

KALJONEN, M., LONKILA, A., KUUSELA, J., LAMMINEN, M., SAVIKKO, R. ja SCHAUMAN, C. 2020. Kääritään hihat! Palkokasviketjujen kehittämiseksi löytyy ratkaisuja. Leg4Life-hankkeen blogi 16.11.2020.

SAVIKKO, R. 2020. Miten korona-aika on vaikuttanut maatalouden ilmastotoimintaan? IlmastoAreena-hankkeen blogi 12.11.2020.

NURMI, E., KURKI, P. and KIVELÄ, J. 2020. Fertilisation effect of recycled nutrients on organic feed barley and grass-clover mixture. Meeting the future demands for grassland production: Proceedings of the 28th General Meeting of the European Grassland Federation Helsinki, Finland 19-22 October 2020. Grassland Science in Europe 25: 121-123. Proceedings-kirja.

KURKI, P., KYKKÄNEN, S., TERMONEN, M., MUSTONEN, A., KORHONEN, P. and VIRKAJÄRVI, P. 2020. Response of grass yield to soil acid-extractable potassium. Meeting the future demands for grassland production: Proceedings of the 28th General Meeting of the European Grassland Federation Helsinki, Finland 19-22 October 2020. Grassland Science in Europe 25: 19-21.Proceedings-kirja.

SAVIKKO, R. 2020. Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -koordinaatiohanke. Puheenvuoro Maaseutuohjelman valtakunnallisten kehittämis- ja koordinaatiohankkeiden tuloswebinaarissa 15.9.2020. kalvot ja video

RIMHANEN, K., MÄÄTTÄNEN, S. ja YIRDAW, E. 2020. Puustoinen maatalous -termi kuvaa ymmärrettävästi tuotantojärjestelmää. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 artikkeli id 10435. [Url]

SAVIKKO, R 2020. Maanviljely ja ilmastonmuutos.  Opetushallituksen ILO -ilmasto-osaaminen -teemahankkeen haastattelusarjan haastattelu. 14.8.2020. [Url]

RIMHANEN, K., MÄÄTTÄNEN, S. ja YIRDAW, E. 2020. Puustoisen maatalouden termistöä suomen ja ruotsin kielellä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 artikkeli id 10408. [Url]

NURMI, E. ja KIVELÄ, J. 2020. Luomuun soveltuvat kierrätyslannoitteet tuottavat runsaasti satoa. Luomulehti 2/2020, s. 36-37. [Url]

NURMI, E., RIKKONEN, P. ja HAIKARAINEN, I. Hihat heilumaan – kohti ilmastokestävämpää maataloutta. ProAgria Itä-Suomi 01/20, s. 12. [Url]

KURKI, P., HIMANEN, S., NURMI, E., RAISKIO, S., RIMHANEN, K. ja SAVIKKO, R. 2020. Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -koordinaatiohanke tukee maaseudun ilmastotyötä ja tutkija-kehittäjä-viljelijä-neuvoja -yhteistyötä. Posteri Maataloustieteen Päivillä 2020. [posteri]

KURKI, P., NURMI, E., HAIKARAINEN, I. ja SAVIKURKI, R. 2020. Hautomokuori kivennäismaan orgaanisen aineksen lähteenä luomuviljelyssä. Posteri Maataloustieteen Päivillä 2020. [posteri]

SAVIKKO, R.  2019. Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa. Alustus Luomussa vara parempi -hankkeen webinaarissa 19.11.2019 [kalvot] [nauhoitus: osa 1, osa 2, osa 3]

SAVIKKO, R. 2019. Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -valtakunnallinen koordinaatiohanke. Posteri OKRA-näyttelyssä 2019. [posteri]

SAVIKKO, R. 2019. Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hanke: nyt, tulevaa, tehtyä. Hanke-esittely koordinaatiohankkeiden esittelytilaisuudessa 7.6.2019 Helsingissä. [kalvot]

HILTUNEN, HILKKA 2019. Maidontuotantotilan hiilijalanjälki: FarmCALC 2.1 -laskurin käyttö hiilijalanjaljen laskennassa. Opinnäytetyö. Agrologin tutkinto-ohjelma. Savonia-ammattikorkeakoulu.[opinnäytetyö]

PULKKINEN, H. 2019. Lammastuotannon ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset. Kalvoesitys Valtakunnalliset Lammaspäivät-tapahtumassa 14.3.2019 Porvoossa [kalvot]

VELMALA, S. ja LEHTONEN, A. 2019. Hur påverkar klimatförändringen
skogsbruket?. Kalvoesitys Österbottens Vinterskogsdag -tapahtumassa 19.2.2019 Vaasassa. [kalvot]

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., NURMI, E., RAISKIO, S. ja RIMHANEN, K. 2018.  Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa. Ympäristö ja Terveys 8/2018, s. 34-40.

SAVIKKO, R 2018. Ilmastonmuutoksen hillintä ja maatalous. Kalvoesitys Pirkanmaan ilmastofoorumin tapaamisessa 5.12.2018 Tampereella. [kalvot]

SAVIKKO, R. 2018. Ilmastonmuutos, maaseudun kehittäminen ja vaikuttavuus. Alustus Maaseudun kehittämisen syyspäivillä ilmastonmuutos-työpajassa 14.11.2018 Lahdessa. [kalvot] Yhteenveto työpajasta [pdf].

SAVIKKO, R. 2018. Ilmastoviisas maatalous – mitä se voi tarkoittaa? Kalvoesitys Pohjois-Pohjanmaan ELYn Ilmastonmuutos maaseudun kehittämisessä -tapahtumassa 8.11.2018 Oulussa. [kalvot]

SAVIKKO, R. 2018. Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa. Kalvoesitys Osaran maaseutuopetusyksikössä maanviljelijöiden, yrittäjien ja opiskelijoiden yhteisessä iltapäivässä 1.11.2018 Hämeenkyrössä. [kalvot]

SAVIKKO, R. 2018. Miten varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin? Kalvoesitys Miltä näyttää maatalouden tulevaisuus? –tapahtumassa 30.10.2018 Reisjärvellä. [kalvot]

SAVIKKO, R. 2018. Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa –valtakunnallinen koordinaatiohanke (VILLE). Hanke-esittely koordinaatiohankkeiden kick off -tapahtumassa 24.10.2018 Helsingissä. [kalvot]

PALOJÄRVI, A. 2018. Monta keinoa ylläpitää hyödyllistä sienijuurta peltomaassa. Luomulehti 5/2018, s.28 – 30.[Url]

PALOJÄRVI, A. 2018. Muokkaus vaikuttaa kasvukuntoon – Huolehdi pellon sienijuurista. Koneviesti 15.8.2018. 11/2018, s. 30-31. [Url]

NURMI, E., HIMANEN, S., SAVIKKO, R. ja PAAJANEN, J. 2018. Härkäpavun ja ruisvehnän seosviljely – käytännön kokemuksia kesältä 2017. Luomulehti 4/2018, s. 41-43. [Url]

SAVIKKO, R., HIMANEN, S. ja RAISKIO, S. 2018. Ilmastoviisaita maatalouden ratkaisuja etsimässä. LuoMusa -lehti 2018, s. 3. [Url]

LEHTINEN, H., SEURI, P., HIMANEN, S., SAARNIA, M. ja SAVIKKO, R. 2018. Monikäyttöiset palkokasvit: valkuaista, viherlannoitusta ja maanparannusta. Lantmännen Agron Maatilalla-verkkolehden artikkeli. 6.7.2018. [Url]

HIMANEN, S., NURMI, E. ja SAVIKKO, R. 2018. Ekosysteemipalvelut puutarhatuotannon tukena. Puutarha & kauppa 9/2018, 18.5.2018, s.12-13. [Url]

SAVIKKO, R. 2018. Ilmastonmuutokselta ei voi välttyä – miten varautua maataloudessa. Kalvoesitys Hevostalous biotaloutena – muutakin kuin lantaa -seminaarissa 8.5.2018 Hyvinkäällä. [kalvot]

HIMANEN, S. 2018. Hyönteismaailman hyvät, pahat ja rumat. Keinoja hyötyeliöstön tukemiseen peltoviljelyssä. Kalvoesitys Mikkelin Tiedepäivien seminaarissa 19.4.2018 Mikkelissä. [kalvot]

AUTIO, S., PULKKINEN, H. ja SAVIKKO, R. 2018. Luomutuotannolla ilmastonmuutosta vastaan? Nauta-lehti 2/2018, s.13-17. [Url]

HIMANEN, S. 2018. Kaistasekaviljelyllä monipuolisuutta pellolle ja tukea hyötyeliöille. Luomulehti 2/2018, s.44-46. [Url]

SAVIKKO, R. 2018. llmastoviisas maatalous – mitä se voi tarkoittaa? Kalvoesitys Hämeessä on hyvät eväät- ruokaketjun kehittämisseminaarissa 12.1.2018 Hausjärvellä.[kalvot]

HIMANEN, S., LEHTINEN, H., NURMI, E., PAAJANEN, J., SAARNIA, M. ja SAVIKKO, R. 2018. Kokeiluja seosviljelystä ilmastonmuutokseen varautumisen keinona. Posteri Maataloustieteen päivillä 2018. [posteri]

HIMANEN, S., LEHTINEN, H., NURMI, E., PAAJANEN, J., SAARNIA, M. ja SAVIKKO, R. 2018. Kokeiluja seosviljelystä ilmastonmuutokseen varautumisen keinona. Posteritiivistelmä. Julkaisussa Tuula Puhakainen ja Mikko Hakojärvi (toim.).Esitelmä- ja posteritiivistelmät. Maataloustieteen Päivät 2018. 10-11.1.2018 Viikki, Helsinki.  Suomen Maataloustieteellisen seuran tiedote no 34. s. 195. [posteritiivistelmä]

SAVIKKO, R., HAKALA, H. ja HIMANEN, S. 2018. Millaista tietoa neuvojat tarvitsevat ilmastonmuutokseen varautumisesta? Posteri Maataloustieteen päivillä 2018. [posteri]

SAVIKKO, R., HAKALA, H. ja HIMANEN, S. 2018. Millaista tietoa neuvojat tarvitsevat ilmastonmuutokseen varautumisesta? Posteritiivistelmä. Julkaisussa Tuula Puhakainen ja Mikko Hakojärvi (toim.).Esitelmä- ja posteritiivistelmät. Maataloustieteen Päivät 2018. 10-11.1.2018 Viikki, Helsinki.  Suomen Maataloustieteellisen seuran tiedote no 34. s. 285. [posteritiivistelmä]

SAARNIA, M., HIMANEN, S., LEHTINEN, H. ja SAVIKKO, R. 2017. Ohra pärjää seoksissa, härkäpapu tuo valkuaislisää. Luomulehti 5/2017, s. 40-42. [Url]

HIMANEN. S. 2017. Seosviljely tehostaa luomupeltoalan tuottavuutta: miten ja miksi? Alustus Luomuinstituutin Tutkittua tietoa luomusta -luentosarjassa 7.11.2017.

HAKALA, K. 2017. Suomen maatalous voi sopeutua ilmastonmuutokseen. Artikkeli ilmasto-opas.fi-sivustolla. Julkaistu 4.10.2017. [Url]

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. and MÄKINEN, H. 2017. How to find pathways towards climate-smart agriculture -Views of farmers, educators and advisers in Finland. Workshop presentation. 4th NJF Organic Conference, NJF Seminar 495, June 19-21, 2017 in Mikkeli, Finland.

HIMANEN, S., SAARNIA, M., LEHTINEN, H., MÄKINEN, H. and SAVIKKO, R. 2017. Intercropping can support ecological intensification in organic agriculture. Workshop presentation. 4th NJF Organic Conference, NJF Seminar 495, June 19-21, 2017 in Mikkeli, Finland.

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. and MÄKINEN, H. 2017. How to find pathways towards climate-smart agriculture -Views of farmers, educators and advisers in Finland. Abstract. In: Aakkula, Jyrki; Hakala, Kaija; Huhta, Harri; Iivonen, Sari; Jurvanen, Ulla; Kreismane, Dzidra; Land, Anita; Lähdesmäki, Merja; Malingen, Matti; Mikkola, Minna; Nordlund-Othen, Janne; Nuutila, Jaakko; Peetsmann, Elen; Piskonen, Sirpa; Rasmussen, Ilse A.; Skulskis, Virgilijus; Tahvonen, Raija; Taskinen, Sirpa; Ullvén, Karin; Wibe, Atle and Wivstad, Maria (Eds.) NJF Seminar 495 – 4th organic Conference: Organics for tomorrow’s food systems, 19 – 21 June 2017, Mikkeli, Finland, 13 (1), NJF Report, pp. 124-126.[Url]

HIMANEN, S., SAARNIA, M., LEHTINEN, H., MÄKINEN, H. and SAVIKKO, R. 2017. Intercropping can support ecological intensification in organic agriculture. Abstract. In: Aakkula, Jyrki; Hakala, Kaija; Huhta, Harri; Iivonen, Sari; Jurvanen, Ulla; Kreismane, Dzidra; Land, Anita; Lähdesmäki, Merja; Malingen, Matti; Mikkola, Minna; Nordlund-Othen, Janne; Nuutila, Jaakko; Peetsmann, Elen; Piskonen, Sirpa; Rasmussen, Ilse A.; Skulskis, Virgilijus; Tahvonen, Raija; Taskinen, Sirpa; Ullvén, Karin; Wibe, Atle and Wivstad, Maria (Eds.) NJF Seminar 495 – 4th organic Conference: Organics for tomorrow’s food systems, 19 – 21 June 2017, Mikkeli, Finland, 13 (1), NJF Report, pp. 65-66.[Url]

SEURI, P. 2017. Miten kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää? Yliö Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä 12.6.2017. [pdf]

HAKALA, K. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia peltoviljelyyn Suomessa. Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hankkeessa tuotettu tietokortti. 12.6.2017 [pdf]

RAISKIO, S. Maatilaverkosto. Maatilaverkoston toiminnan esite. 12.6.2017. [pdf]

HAKALA, K. ja SAVIKKO, R. 2017. Maatalous voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Yliö Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä 9.6.2017. [pdf]

SAVIKKO, R. 2017. Ilmase- ja Vilma-hankkeet. Kalvoesitys Vähähiilisyyden hanketreffit -tapahtumassa Helsingissä 17.5.2017. [pdf]

NISSINEN, A. ja HIMANEN, S. 2017. Houkutuskasvit kaalikoin torjuntaan. Puutarha & Kauppa -lehti 7/2017, s 19. [pdf]

HIMANEN, S. 2016. Seosviljelyn hyödyt käyttöön. Kalvoesitys Luomupäivillä Turussa 17.11.2016. [Url]

HIMANEN, S. 2016. Seosviljelyn hyödyt. Kalvoesitys KoneAgrian luomuseminaarissa Jyväskylässä 8.10.2016. [Url]

HIMANEN, S., SAARNIA, M. ja SAVIKKO, R. 2016. Seosviljely hyödyttää viljelijää. Luomulehti 5/2016, s.16-17. [Url]

HIMANEN, S. J., MÄKINEN, H., RIMHANEN, K. ja SAVIKKO, R. 2016. Engaging Farmers in Climate Change Adaptation Planning: Assessing Intercropping as a Means to Support Farm Adaptive Capacity. Agriculture 2016, 6(3), 34. doi:10.3390/agriculture6030034.

HIMANEN, S., KÄNKÄNEN, H., ja MÄKINEN, H. 2016. Sekaviljelyllä satovarmuutta ja ympäristöhyötyjä. Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hankkeessa tuotettu tietokortti. 5.7.2016.

SEURI, P. ja SAARNIA, M. 2016. Palkokasveista on moneksi: valkuaista, viherlannoitusta, maanparannusta. Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hankkeessa tuotettu tietokortti. 5.7.2016.

SAVIKKO, R. ja HIMANEN, S. 2016. Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) -hanke. Maaseuturahaston tiedotusjuliste.

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. ja MÄKINEN, H. 2016. Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) –hanke esittelee, luo ja jalkauttaa maatilojen ilmastotoimia. Posteri Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivien hanketorilla Tampereella 19.1.2016. [Posteri]

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. ja MÄKINEN, H. 2016.  Vinkkejä työpajojen alustajille, fasilitoijille ja järjestäjille. Työpajat toimintamuotona maatalouden ilmastoviestinnässä – Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) –hankkeen kokemuksia. Maataloustieteen päivillä 2016 posterinäyttelyssä jaossa ollut esite ja nettisivu.

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. ja MÄKINEN, H. 2016. Työpajat toimintamuotona maatalouden ilmastoviestinnässä – Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) –hankkeen kokemuksia. Posteri Maataloustieteen päivillä 2016. [Posteri]

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. ja MÄKINEN, H. 2016. Työpajat toimintamuotona maatalouden ilmastoviestinnässä – Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) –hankkeen kokemuksia. Posteritiivistelmä. Teoksessa Alakukku, Laura, Schulman, Nina ja Puhakainen, Tuula (toim.). Maataloustieteen päivät 2016. Suomen Maataloustieteellisen Seuran tiedote no 32. s.258 [Posteritiivistelmä]

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., MÄKINEN, H. ja RIMHANEN, K. 2015. Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) -hanke esittelee, luo ja jalkauttaa maaseudun ilmastotoimia. Hanke-esite.

SAVIKKO, R. 2015. Mitä ilmastonmuutos merkitsee maatiloille Suomessa: Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla. Kalvoesitys Maatilojen ympäristöpäivässä Joensuussa 9.12.2015. [Url]

SAVIKKO, R. ja HIMANEN, S. 2015. Ilmastonmuutos ja maaseutu-hankkeen antia ja ehdotuksia: Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla. Kalvoesitys valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän kokouksessa Helsingissä 19.10.2015. [Url]

SAVIKKO, R. 2015. Miksi kylälläkin kannattaa osallistua energia- ja ilmastotalkoisiin? MaaseutuPlus 1/2015, s.10-12. [Url]

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. ja MÄKINEN, H. 2014. Maaseudun ilmastotyö etenee. Maaseudun Tiede 71, 4 (15.12.2014): 2. [Url]

SAVIKKO, R. 2014. Lähienergiassa ja energiansäästössä nähdyt haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla: ILMASE-hankkeen antia ja tietokortteja. Kalvoesitys Mavin Neuvo 2020-koulutuksessa Energia-osiossa Järvenpäässä 10.12.2014.[Url]

SAVIKKO, R. 2014. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla: ILMASE-hankkeen antia ja tietokortteja. Kalvoesitys Mavin Neuvo 2020-koulutuksessa Ympäristö-osiossa Järvenpäässä 10.12.2014.[Url]

SAVIKKO, R. 2014. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla: ILMASE-hankkeen antia ja tietokortteja. Kalvoesitys Mavin Neuvo 2020-koulutuksessa Ympäristö-osiossa Seinäjoella 3.12.2014.[Url]

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. ja MÄKINEN, H. 2014. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hankkeessa ilmastoviisaita ratkaisuja. Artikkeli teoksessa Pussinen, Sirpa (toim.). Maaseudun tiedetreffien satoa. Artikkelikokoelma ja kokemuksia Maaseudun tiedetreffit -hankkeesta (2013-2014). s. 20-22. Painettu julkaisu HAMKin julkaisuja 13/21014 ja e-julkaisu HAMKin e-julkaisuja 28/2014.

SAVIKKO, R., MÄKINEN, H., RIMHANEN, K. and HIMANEN, S. 2014. Developing ways towards climate smart agriculture together – Experiences of project Climate Change and Countryside. Seminário final Tejo Vivo. Portugal, Constância, 11.7.2014. Kalvoesitys Tejo Vivo -maaseudunkehityshankkeen loppuseminaarissa. [Url]

SAVIKKO, R. 2014. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla: ILMASE-hankkeen antia ja ehdotuksia. Kalvoesitys Maaseudun tiedetreffit -esittelypäivässä 3.6.2014 Mustialassa, Tammelassa. Alustuksen kalvot ja alustuksen video.

RIMHANEN, K. 2014. Voiko maatalouden päästöjä vähentää? Kalvoesitys Maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä Ruoka, ilmasto ja uusiutuva energia -keskustelutilaisuudessa 2.6.2014 Helsingissä.[Url]

SAVIKKO, R., MÄKINEN, H., RIMHANEN, K. and HIMANEN, S. 2014. Ways to climate smart agriculture? – Views of Finnish farmers, educators and advisers. Abstract. In Book of Abstracts. Future Infinite Academic: Sustainable Futures in Changing Climate. The 16th International Futures Conference, 11-12 June 2014, Helsinki. Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics, University of Turku, Finland. p. 26.[Url]

HUDSON TIM, HIMANEN, SARI and SAVIKKO, RIITTA 2014. EAFRD project helps Finnish farmers to tackle climate challenges. Article in Brochure: The European Agricultural Fund for Rural Development. Project examples 2007-2013, p 8-9.[Url]

VALTARI, H. 2014. Ruoan ilmastovaikutukset. Ruoka-Suomi 2/2014 -tiedotuslehti. s. 8. [verkkolehti-versio]

SAVIKKO, R. 2014. Mitä ilmastonmuutos merkitsee maatiloille Suomessa? Kalvoesitys Mikkelin Tiedepäivässä 10.4.2014 Mikkelissä. [Url]

SAVIKKO, R., MÄKINEN, H., RIMHANEN, K. ja HIMANEN, S. 2014. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla. Abstrakti. Teoksessa Abstraktikooste. Sosiologipäivät 2014. Kiinnipitävät siteet – Ties that bind. 27.–28.3.2014. Lapin yliopisto, Rovaniemi. s 11. [Url]

KÄPYLEHTO, J. 2014. Tuulivoimaa maatiloille. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hankkeessa tuotettu tietokortti. 7.3.2014.

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. ja MÄKINEN, H. 2014. ILMASE-hankkeen työpajoissa keskusteltiin maaseudun ilmastoratkaisuista. Posteri loppuseminaariin 10.3.2014. [Posteri]

SAVIKKO, R., MÄKINEN, H., RIMHANEN, K. ja HIMANEN, S. 2014. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla: ILMASE-hankkeen toimijatyöpajojen antia. Posteri Maataloustieteen Päivillä 2014. [Posteri]

SAVIKKO, R., MÄKINEN, H., RIMHANEN, K. ja HIMANEN, S. 2014. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla: ILMASE-hankkeen toimijatyöpajojen antia. Posteritiivistelmä. Teoksessa Kuisma, R, Schulman, N., Kymäläinen H-R. ja Alakukku, L. (toim.) Maataloustieteen Päivät 2014. Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote no 31, Helsinki. s. 196. [Posteritiivistelmä]

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K., MÄKINEN, H. 2013. Varautuminen ilmastonmuutokseen lähemmäs maaseutuyrittäjän arkea. Farmi 10/2013: 20-23. [Url]

LUOSTARINEN, S., PYYKKÖNEN, V. 2013. Maatilojen biokaasulla energiaa, päästövähennyksiä ja ravinnekiertoja. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hankkeessa tuotettu tietokortti. 22.11.2013.

KÄPYLEHTO, J. 2013. Maatilan aurinkosähkö. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hankkeessa tuotettu tietokortti. 22.11.2013.

LAMMINEN, M. 2013. Kohti kestävämpää kotieläintuotantoa. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hankkeessa tuotettu tietokortti. 22.11.2013.

SAVIKKO, R. 2013. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla. Kalvoesitys Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivillä 20.11.2013 Kuopiossa. [Url]

SAVIKKO, R. 2013. Ruoan ilmastovaikutukset. Kalvoesitys Luomuinstituutin esittelyretkellä Luomupäivillä 13.11.2013 Mikkelissä. [Url]

SAVIKKO, R. 2013. Ruoan ilmastovaikutukset. Kalvoesitys Luomuinstituutin Tutkittua tietoa luomusta -aamukahveilla 1.10.2013 Mikkelissä. [Url]

JOONA, J. 2013. Maanviljelijän varautuminen ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hankkeessa tuotettu tietokortti.  2.7.2013.

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K., MÄKINEN, H. 2013. Ruoan ilmastovaikutukset. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hankkeessa tuotettu tietokortti. 2.7.2013.

MÄKINEN, H., HEIKKINEN, J., RIMHANEN, K., HIMANEN, S. 2013. Alus- ja kerääjäkasveista turvaa säämuutoksille ja hyötyjä ympäristölle. Maatilan Pellervo 4/2013: 40-42.

HIMANEN, S., RIMHANEN, K., MÄKINEN, H., SAVIKKO R. 2013. Ilmastonmuutos ja maaseutu -esite. Miksi ilmastonmuutoksesta kannattaa olla kiinnostunut nyt? 13.3.2013.

RIMHANEN, K., HIMANEN, S., MÄKINEN, H. 2013. Maan kasvukuntoa parantamalla mukaan ilmastotalkoisiin. Luomulehti 1/2013: 23-25. [Url]

MÄKINEN, H. 2013. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hanke. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja hankkeen alustavia tuloksia. Kalvoesitys ilmastonmuutoksen vaikutuksia poronhoitoon tutkivan Oulun yliopiston vetämän CLICHE-hankkeen työpaketin työpajassa Kolarissa 31.1.2013.

MÄKINEN, H., RIMHANEN, K., HIMANEN, S. 2012. Maaseudulla kaivataan alueellista ilmastotietoa. Maaseudun Tiede 69, 4 (17.12.2012):13  [Url]

MÄKINEN, H.2012. Ilmastonmuutostiedon tarpeet ja tiedon käytäntöön viemisen haasteet — maaseudun toimijoiden ja Suomen eri alueiden erityispiirteet. Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Pro gradu-tutkielma. 84 s.

MÄKINEN, H., RIMHANEN, K., HIMANEN, S.J. 2012. Farmers’ perceptions on climate change: Information needs and barriers for implying mitigation and proactive adaptation. Teoksessa: Adaptation research meets adaptation decision-making, second Nordic international conference on climate change adaptation, Helsinki, Finland 29-31 August 2012 : programme and abstracts. Helsinki: Finnish Environment Institute. s. 60. [Url]

HIMANEN, S., RIMHANEN, K., MÄKINEN, H., KUISMA, M., KAHILUOTO, H. 2012. Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) -hanke: tutkimustietoa ja verkostoitumista maaseudun toimijoille. Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote no 29, s. 189. Maataloustieteen Päivät: Helsinki, 2012. Tiivistelmä

HIMANEN, S., RIMHANEN, K. 2011. Ilmastonmuutokseen varautuminen kannattaa. Maaseudun Tiede 68, 4(19.12.2011): 11. [Url]

HIMANEN, S., RIMHANEN, K. 2011. Ilmastonmuutos ja maaseutu ILMASE-hanke. Tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista maatalouteen ja maaseudun kehitykseen nyt ja lähitulevaisuudessa. Hanke-esite