Maidontuotannon resilienssin kehittäminen

Maidontuotannon resilienssin kehittämiskeinoista on tehty ja käännetty tietokortteja Resilience for Dairy -hankkeessa. Suomenkieliset tietokortit löytyvät alta.

Puna-apilan puhdaskasvusto säilörehuksi

Nurmisäilörehun parantaminen vähentää väkirehun tarvetta

Pötsin metaanituotantoa vähentävät rehun lisäaineet

Työtuntien seuranta

Separoidun kuivajakeen käyttö lypsylehmien kuivikkeena

Vähäpäästöinen lietelannan levitys levittämällä lietettä suoraan maahan tai sijoittamalla nurmeen

Jalostusindeksien ja geneettisen valinnan avulla voit parantaa lypsykarjan ominaisuuksia

Kaikki Resilience for Dairy -hankkeen tuottamat englanninkieliset tietokortit löytyvät hankesivulta https://resilience4dairy.eu/factsheets

R4D eli Resilience for Dairy on EU Horizon2020 rahoittama tiedonsiirto- ja verkostoitumishanke. Hankkeessa on mukana yhteensä 15 maata ja 120 pilottitilaa, joista Suomessa on seitsemän. Hankkeessa lisätään tiedonvaihtoa lypsykarjatilojen, tutkijoiden sekä muiden maitoalan toimijoiden välillä. Tavoitteena on maitotilojen elinvoimaisuuden ja riskienhallinnan parantaminen. Suomessa hanketta toteuttaa Luonnonvarakeskus.

Resilience for Dairy -hankkeen tunnuskuva, jossa mustavalkoisia lehmiä laitumella.