Kategoriat
Ajankohtaista

Maanviljelijän varautuminen ilmastonmuutokseen

Ainut, mikä viljelijän elämässä on pysyvää, on muutos. Voimakkaan ilmastonmuutoksen merkkejä on jo viime vuosina nähty, eivätkä yhteiskunnallisetkaan olot ole öljyriippuvaisessa maailmassa vakioidut. Maanviljely voi kuitenkin sopeutua muutoksiin sekä lisäksi tuoda ratkaisuja moniin ongelmiin. Päätös on viljelijän ja keinoja on runsaasti.

Juuso Joona, isäntä, agronomi, Tyynelän tilalta Joutsenosta kirjoittaa maanviljelijän keinoista varautua ilmastonmuutokseen ja listaa 10 askelta joustavaan maanviljelyyn. Lue lisää.

kuva: Tapio Tuomela / Luken arkisto.
Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Ilmastonmuutos ja maaseutu –hanke on mukana Farmari-maatalousnäyttelyssä Seinäjoella 3-6.7.2013

Farmari_2013_logo

Farmari-näyttelyssä löydät pisteemme Leader-teltan ympäristöosioista. Pisteellämme voit tutustua uusiin viljelykasveihin ja saada tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista maatalouteen ja maaseudun kehitykseen nyt ja lähitulevaisuudessa. Pisteellä piipahtavilla on mahdollisuus osallistua arvontaan!

MTT:n asiantuntijoita löydät Farmarissa usealta eri osastolta. Tervetuloa!

Farmarin nettisivut

Kategoriat
Ajankohtaista

Hiili karkaa Suomen pelloista

 

kuva: MTT:n arkisto
kuva: MTT:n arkisto

Suomen peltojen hiilivarastot pienenevät jatkuvasti, havaittiin MTT:n 35-vuotisessa seurannassa. Hiilen eli eloperäisen aineksen kato heikentää sekä viljelymaiden kuntoa että ympäristön tilaa. Syytä epäedulliseen kehitykseen ei tiedetä. Eniten hiiltä karkaa turvemailta.

 

 

 

Hiilen katoaminen pellosta heikentää maaperän rakennetta ja lisää ilmastopäästöjä. Osa peltojen hiilestä ajautuu tuulen aiheuttaman eroosion mukana vesistöihin ja samentaa vesiä.

Tutkimuksen johtaja, professori Kristiina Regina MTT:stä toteaa, että tilanteessa on haastetta.

– Suomalaisia peltoja viljellään hyvillä menetelmillä, olki jätetään enimmäkseen peltoon, suorakylvö on yleistä ja viljelijät ympäristötietoisia. Silti olemme havainneet hiilipitoisuuden laskun, hän summaa.

MTT:n tutkimuksen tulokset perustuvat 600 pellolta kerättyihin näytteisiin. Hiilivarantojen muutoksia on tarkkailtu 35 vuotta, mikä tekee koejärjestelystä ainutlaatuisen pitkäkestoisen koko Euroopassa.

– Näin kattavaa näytesarjaa ei ole muualla Euroopassa tutkittu, kertoo tutkija Jaakko Heikkinen MTT:stä.

Lue lisää MTT Elo-lehden sivuilta .

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Nivalassa, Ylistarolla ja Kotkassa työpajoja maaliskuussa 2013

 

 

Ratkaisuja rehuntuotannon kannattavuuteen ja kestävyyteen muuttuvassa ilmastossa

Nivala,  keskiviikko 20.3. klo 9.30-16 NITEK-salissa (Pajatie 5, 85500 Nivala)

Ohjelma Nivalassa

 

Lannan ravinteet käyttöön – hyötyjä tilan taloudelle ja ympäristönsuojelulle

Ylistaro, torstai 21.3. klo 9.30-16 Ylistaro-talossa (Kaukolanraitti 5, 61400 Ylistaro)

Ohjelma Ylistarolla

 

Millä eväillä tuleviin satokausiin – Ravinteet talteen ja taudit kuriin

Kotka, keskiviikko 27.3. klo 9.30-16 Merikeskus Vellamon koulutustiloissa Ahti ja Kaija (Tornatorintie 99, 48100 Kotka)

Ohjelma Kotkassa

 

Työpajat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Kahvitarjoilujen mitoittamiseksi toivomme ennakkoilmoittautumista 17.3. mennessä puh tai tekstari 050 571 4548 tai riitta.savikko@mtt.fi tai palautelomakkeen kautta.

Työpajat on tarkoitettu viljelijöiden, maatilojen, neuvojien ja maaseudun kehittäjien tiedonsaantiin ja keskusteluun. Pajoissa jaetaan tietoa ja keskustellaan ilmastonmuutokseen varautumisesta käytännönläheisesti ja maaseudun hyötyjen näkökulmasta.

Lämpimästi tervetuloa!

Kategoriat
Ajankohtaista

Maan kasvukuntoa parantamalla mukaan ilmastotalkoisiin

kuva: MTT:n arkisto

Monilla maatalouden käytännöillä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ruoantuotantoa rajoittamatta. Huomattavin ilmastonmuutoksen hillintäpotentiaali on pelto- ja laidunmaiden parannetuilla hoitomenetelmillä sekä huonokuntoisten maiden ja turvemaiden kunnostamisella.  Maatalouden ilmastonmuutoksen hillintäkeinoihin sisältyvät suora päästöjen vähentäminen, esimerkiksi tarkentamalla kasvinlannoitusta täsmälannoituksella ja tehostamalla kotieläinten rehun hyväksikäyttöä. Kasvattamalla maaperän hiilinieluja on mahdollista hidastaa ilmastonmuutosta. Maatalousmaan hiilensidonnan lisäämisen arvioidaankin olevan yksi tärkeimmistä tavoista, jolla maatalous voi ilmastotalkoisiin osallistua. Lisäksi maan eloperäisen aineen kasvu parantaa kasvukuntoa, jolla edistetään maan tuottavuutta ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Lue lisää…

Artikkeli ”Maan kasvukuntoa parantamalla mukaan ilmastotalkoisiin” on alun perin julkaistu Luomulehdessä numero 1/2013, sivuilla 23–25. Linkki artikkeliin.

Kategoriat
Ajankohtaista

Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa Lapin maaseutuelinkeinoihin?

kuva: Karoliina Rimhanen/MTT

Rovaniemen työpajassa 8. marraskuuta 2012 pohdittiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia Lapin maaseutuelinkeinoihin. Pohjoisen maaseutuyrityksillä on pitkä monialaisuuden perinne, jonka vuoksi myös työpajapäivän keskustelut kytkeytyivät maaseutuyritysten monipuoliseen kehittämiseen sekä omia vahvuuksia, puhdasta luontoa ja kestävää matkailua suosiviin tulomahdollisuuksiin. Ilmastonmuutos voi johtaa positiivisiin muutoksiin, jos markkinointiosaamista, rohkeutta ja koulutusta löytyy, mikä houkuttelisi nuoria yrittäjiä panostamaan Lappiin.  Lue lisää…

Kategoriat
Ajankohtaista

Maa- ja metsätalousyrittäjät tavoitetulvassa – tulevaisuuden muutokset ja mahdollisuudet

kuva: Karoliina Rimhanen/MTT

Ilmase-hankkeen syksyn 2012 toinen työpaja järjestettiin Jyväskylässä Ränssin Kievarissa 6. marraskuuta. Työpajassa esiteltiin ja pohdittiin maa- ja metsätalouden tulevaisuuden näkymiä. Ilmastonmuutoksen suorien vaikutusten ohella tuotannollinen, ympäristöllinen, taloudellinen ja rakennepoliittinen tavoiteaallokko aiheuttavat maaseudulle muutoksia, joihin olisi sopeuduttava. Vaikka riskit lisääntyvät, muutokset saattavat avata mahdollisuuksia Suomen maaseudulle. Ennakointia tulevaan tarvitaan. Lue lisää…

Kategoriat
Ajankohtaista

Satovarmuutta muuttuviin ilmasto-oloihin

kuva: Karoliina Rimhanen/MTT

Syksyn ensimmäinen työpaja pidettiin Kaarinassa 1.11.2012. Työpajan asiantuntija-alustuksissa esiteltiin mahdollisia Suomea tulevaisuudessa koettelevia sääriskejä, kestävää ravinnehuoltoa ja uusia kasvintuhoojia sekä keskusteltiin maaseutuyritysten varautumiskeinoista. Lue lisää …

Kategoriat
Ajankohtaista

Biohiili: Lisätienestiä maaseutuyrittäjälle ja ympäristövaikutusten kestävämpää hallintaa?

Yksi tämän hetken polttavista tutkimuskohteista maailmalla on pyrolyysi-teknologialla ilmakehästä sidotun hiilen pitkäaikainen, kenties tuhansien vuosien mittainen, varastoiminen viljelymaahan. Tämä jopa 2000 vuotta vanha, Amazonin sademetsästä löydetty teknologia muuntaa eloperäisen aineksen humusta kestävämpään muotoon ja parantaa heikentyneen viljelymaan tuottavuutta. Maaseutuyrittäjän ansaintamahdollisuudet saattavat kasvaa tulevaisuudessa niin sadontuottokyvyn kasvun kuin päästökaupan myötä. Lue lisää…

Kategoriat
Ajankohtaista

Erikoiskasveilla riskienhallintaa ja lisätuloa tilalle

 

Kallepekka Toivonen viljelee Nurmijärvellä kotitilaansa kolmannessa polvessa. Perinteisten viljelykasvien ohella Myllymäen tilalla viljellään kolmea erikoiskasvia. Öljypellava, kumina ja camelina ovat isännän mukaan mielenkiintoisempia ja palkitsevampia viljeltäviä kuin tavanomaiset viljat. Lisäksi erikoiskasvit tasaavat kasvinviljelytilan työhuippuja sekä monipuolistavat tulonlähteitä ja viljelykiertoa. Monipuolinen viljelykasvilajisto on kasvinviljelytilan keino varautua kasvaviin hintaheilahteluihin ja muuttuviin sääoloihin. Ilmastonäkökulmasta viljelyn monipuolistaminen on edullista kasvipeitteisyyden lisääjänä, ravinteidenoton tehostajana ja kotimaisen tuotannon varmentamisessa. Erikoiskasvit tarjoavat myös maan kasvukunnon ylläpitoon apua, mikäli odotetut rankkasateet, tulvat ja hellejaksot yleistyvät. Lue lisää..