Kategoriat
Ajankohtaista

Ravinnekierrosta 510 miljoonaa euroa lisäarvoa Suomelle vuoteen 2030 mennessä

Selvityksia99_pieni

Ravinteet ovat yhteiskunnalle välttämätön resurssi. Uutta, merkittävää taloudellista arvoa saataisiin ravinteiden kiertojen kehittämisellä ja ravinnehukan sekä siitä aiheutuvien ympäristöä vahingoittavien päästöjen vähentämisellä. Sitra on nyt ensimmäistä kertaa arvioinut yhdessä Gaia Consultingin kanssa ravinteiden kierron taloudellisen potentiaalin Suomelle. Tulokset kerrotaan 3.9. julkaistussa raportissa Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle.

 

 

 

 

Ravinteiden kierron vuosittaiseksi lisäarvoksi Suomelle on tämän raportin pohjalta arvioitu yhteensä 510 miljoonaa euroa eli noin puoli miljardia. Suomen taloudellinen kokonaispotentiaali esitetään vuoden 2030 ja nykytilanteen vuosittaisen nettomuutoksen arvona. Potentiaali perustuu sekä hankkeessa kansantalousmallilla laskettuihin esimerkkeihin että Itämeren rehevöitymisen vähentämisen hyötyihin. Ravinnekierron laskennallisten esimerkkien, joita ovat lannoitevuokraus, härkäpavut tuontisoijan korvaajana, poistokala rehun lähteenä sekä biokaasutus ravinnekierron moottorina, taloudellinen arvo Suomelle vuonna 2030 on yhteensä 310 miljoonaa euroa vuosittain. Vastaava hyöty Itämeren rehevöitymisen vähentämisestä on n. 200 M€.

Ravinteiden kierto on kiertotalouden ytimessä. Tärkeitä ravinteita kuten fosfori ja typpi hukataan globaalisti kestämättömästi, myös Suomessa. Raportissa avataan esimerkkien kautta konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia, joiden avulla tätä lisäarvoa voidaan lähteä tavoittelemaan.

Lue raportin johdanto.

Lue koko raportti (pdf).

Julkaisutilaisuuden kalvot.

Kategoriat
Ajankohtaista

VuoGas -biokaasulaitos Luonnonvarakeskuksen Sotkamon tutkimusasemalla

 

Luonnonvarakeskuksen Sotkamon tutkimusasemalla tutkitaan koko biokaasuntuotantoketjun hallintaa pellolta auton ja traktorin polttoaineeksi. Tutkimusasemalle on rakennettu moderni, kuivamädätykseen perustuva biokaasulaitos, joka on ainoa laatuaan Suomessa. Syntyvällä biokaasulla lämmitetään Sotkamon tutkimusaseman kiinteistöt. Lue lisää VuoGas-tutkimuksesta.

MTT Sotkamon VuoGas -toimintaympäristön esittely

Kategoriat
Ajankohtaista

Lannasta enemmän ja ympäristöystävällisemmin -seminaari 22.10. Helsingissä – tervetuloa!

MTT:n Maaningan maatilakohtainen biokaasulaitos. Kuva: Ville Pyykkönen/MTT.
MTT:n Maaningan maatilakohtainen biokaasulaitos. Kuva: Ville Pyykkönen/MTT.

Suomessa on miltei 20 miljoonaa tonnia lantaa. Sen sisältämä fosfori riittäisi kotimaisen maatalouden vuotuiseen tarpeeseen. Myös lantatypen hyödyntämistä voidaan tehostaa ja lannan energiapotentiaali on suuri. Paikoin lantaa on liikaa, toisaalla liian vähän. Mitä pitäisi tehdä, jotta kysyntä ja tarjonta saataisiin kohtaamaan?

Lannasta enemmän ja ympäristöystävällisemmin -seminaarissa ke 22.10. Helsingissä keskustellaan, kuinka valjastaa lanta hyötykäyttöön nykyistä tehokkaammin, kannattavammin ja ympäristöystävällisemmin. Seminaarissa esitellään myös eri hankkeiden tuloksia koko lantaketjusta. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät täältä. Tervetuloa!

Kategoriat
Ajankohtaista

MTT Sotkamoon nurmea käyttävä biokaasulaitos

 

Ayrshire-lehmät ja hiehot laitumella

MTT Sotkamon biokaasulaitos valmistuu tänä syksynä. Kuivamädätysteknologiaan perustuva laitos käyttää raaka-aineenaan nurmea ja on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Laitos palvelee biokaasualan tutkimus- ja toimintaympäristönä.

Biokaasun raaka-aineena laitos käyttää nurmea. Syntyvällä kaasulla lämmitetään MTT Sotkamon kiinteistöjä ja myöhemmin biokaasusta on tarkoitus tehdä myös polttoainetta ja sähköä. Biokaasulaitoksen käsittelyjäännökset levitetään pellolle, niillä lannoitetaan kasvava rehu, joka taas kiertää reaktorin kitaan. Lue lisää MTT:n ELO-blogista.

Kategoriat
Ajankohtaista

Biokaasulaskuri julkaistu

 

Työpaja_Juva 036

Suunnitteletko investointia biokaasulaitokseen? Kesällä 2014 julkaistulla biokaasulaskurilla voit netissä helposti vertailla erilaisten syötteiden vaikutusta energiantuottoon ja biokaasun eri käyttömuotojen kannattavuutta. Biokaasulaskuri löytyy osoitteesta www.biokaasulaskuri.fi

Biokaasulaskuri on tarkoitettu biokaasulaitosinvestoinnin alustavaan kannattavuuden arviointiin. Biokaasulaskurin avulla voidaan arvioida eri syötteistä saatavissa olevaa metaanimäärää, vertailla eri energiantuotanto- ja hyödyntämismuotojen kannattavuutta sekä arvioida alustavasti investoinnin suuruutta ja kannattavuutta.

Laskuria ovat kehitettäneet valtakunnallisella maaseuturahastosta rahoitetulla hankkeella yhteistyössä  MTT, SataFood ja Ukipolis. Lisätietoja laskurista voi kysellä projektipäällikkö Markku Riihimäeltä 0400 323 730 tai markku.riihimaki (at) ukipolis.fi. Palautetta laskurista voi antaa suoraan sähköpostitse info(at)ukipolis.fi. Lue lisää.

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

OKRA-maatalousnäyttelyssä infopisteemme ilmastoviisaista ratkaisuista maaseudulle

 

OKRAssa uusien viljelykasvien esittelyä. Kuva: Maria Hyvönen/MTT:n arkisto.
OKRAssa uusien viljelykasvien esittelyä. Kuva: Maria Hyvönen/MTT:n arkisto.

OKRA-maatalousnäyttelyssä Oripäässä 2-5.7.2014 keskustelimme ilmastoviisaista ratkaisuista maaseudulle. Infopisteellämme jaoimme niittykukkien siemeniä ja hankkeen tietokortteja. Osastollamme esittelimme ilmastonmuutoksen myötä mahdollisesti yleistyviä viljelykasveja maissia, härkäpapua ja rapsia. Pisteellämme saattoi myös osallistua hyönteishotellin arvontaan.Pisteemme yksi pääviesti oli, että elinvoimainen maaseutu on tärkeä pitkäjänteisen kehittämisen kohde kotimaisen ruoantuotannon, maisema-arvojen ja kasvi- ja eläinmonimuotoisuuden ylläpitäjänä. Ilmastonmuutokseen varautuminen palvelee paitsi maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämistä (mm. uusiutuvan energian raaka-aineet), niin myös ihan kaikkia suomalaisia kotimaisen ruoantuotannon turvaamisen, maiseman ja luonnon kautta. Lue lisää.

Kategoriat
Ajankohtaista

Maatilojen biokaasulla energiaa, päästövähennyksiä ja ravinnekiertoja

MTT:n Maaningan maatilakohtainen biokaasulaitos. Kuva: Ville Pyykkönen/MTT.
MTT:n Maaningan maatilakohtainen biokaasulaitos. Kuva: Ville Pyykkönen/MTT.

Lanta on arvokas materiaali, jonka energia- ja ravinnesisältö tulisi hyödyntää tehokkaasti. Samalla vähennetään maatalouden ympäristövaikutuksia. Biokaasuprosessi nähdään enenevästi tärkeänä osana lannankäsittelyketjua. Yhdessä muiden oikeiden toimien kanssa se mahdollistaa uusiutuvan energiantuotannon, tehostaa ravinteiden kiertoa ja lannan typen hyödyntämistä sekä vähentää päästöjä ilmaan ja vesiin.

Sari Luostarinen ja Ville Pyykkönen, biokaasutuotannon tutkijat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa MTT:sta, kirjoittavat biokaasutuotannon tuomista hyödyistä. He esittelevät myös kaksi esimerkkilaitosta: MTT:n Maaningan toimipisteen biokaasulaitos Mansikin ja Juvalla toimivan Juvan Bioson Oy:n biokaasulaitoksen. Lue lisää.