Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Blogi: Kohti kestävää vihannestuotantoa – Iisalmessa keskusteltiin kestävän ja kannattavan vihannestuotannon vahvuuksista ja mahdollisuuksista innostuneessa ilmapiirissä

Kokoonnuimme huhtikuun alussa käsittelemään vihannestuotannon tulevaisuutta Itä-Suomessa Savonia AMK:n Iisalmen kampukselle. Asiantuntijaesitykset ja vilkkaat keskustelut täyttivät tilan, kun viljelijät, asiantuntijat, opettajat ja opiskelijat visioivat ratkaisuja yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi. Työpajassa keskityimme kolmeen keskeiseen teemaan: vihannestuotannon nykytilaan Itä-Suomessa, taloudelliseen kannattavuuteen sekä tulevaisuuteen alueella.

Iisalmen työpajan osallistujia 5.4.2024. Kuva: Anna-Kaisa Jaakkonen / Luke

Työpajassa käytiin vilkasta keskustelua Itä-Suomen vihannestuotannon nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä tarvittavista toimenpiteistä kestävän vihannestuotannon edistämiseksi. Työpajaan osallistuvat kokivat, että alueella on monia vahvuuksia, jotka tukevat kestävän vihannestuotannon toteuttamista. Ensinnäkin kohtuuhintaista peltoa on saatavilla, mikä tarjoaa viljelijöille mahdollisuuden laajentaa toimintaansa ja lisätä tuotantoa. Lisäksi suotuisat ympäristöolosuhteet alueella, kuten puhtaat pellot ja vesi, takaavat laadukkaiden, turvallisten ja terveellisten kasvisten viljelyn ja vähentävät tuotannon riskejä. Maaperän hyvä terveys ja sopivat maalajit edistävät viljelyn onnistumista, samalla kun hyvä peltojen kasvukunto ja kasteluveden saatavuus mahdollistavat tuottavan sadon saannin.

Keskusteluissa korostui alueen viljelijöiden osaaminen vuoroviljelystä, mikä lisää viljelyn monimuotoisuutta ja maaperän terveyttä. Lisäksi alueella on vähän tauteja ja tuholaisia, mikä vähentää tarvetta käyttää kemiallisia torjunta-aineita. Vahvuutena nähtiin myös, että alueen marjantuotannossa käytettäviä koneita voidaan osittain hyödyntää vihannesviljelyssä, mikä tehostaa resurssien käyttöä ja parantaa tuottavuutta. Yhdessä nämä vahvuudet luovat suotuisan ympäristön kestävän vihannestuotannon harjoittamiselle Itä-Suomessa.

Keskustelijat tunnistivat myös haasteita, jotka vaikuttavat vihannesviljelyn harjoittamiseen. Vihannesviljelyn perinteiden puuttumisen koettiin vaikeuttavan tuotannon kehittämistä Itä-Suomessa. Myös jalostavan teollisuuden puute hankaloittaa tuotteiden jalostamista ja lisäarvon luomista, mikä saattaa vaikuttaa markkinoille pääsyyn ja kannattavuuteen. Työpajaan osallistujat olivat myös huolissaan lyhyen kasvukauden ja haasteellisten sääolosuhteiden asettamista rajoituksista viljelylle ja vaikutuksista sadon laatuun ja määrään. Samoin pienten peltolohkojen ja pitkien välimatkojen asiakkaisiin nähtiin lisäävän logistisia haasteita ja kuljetuskustannuksia. Keskusteluissa nousi haasteena esiin myös työvoiman saatavuus sekä osaamisen puute vihannestuotantoon siirryttäessä. Neuvontaa, koulutusta ja muuta tukea on nykyisellään saatavilla rajallisesti, mikä voi vaikeuttaa vihannestuotantoon siirtymistä ja esiin tulevien ongelmien ratkaisuja.

Osallistujat kokivat, että Itä-Suomessa on runsaasti mahdollisuuksia edistää kestävää maataloutta ja vihannestuotantoa. Yritteliäisyys ja positiivinen kulttuuri, paikallisuuden korostaminen ja lähiruoan esiin tuominen nähtiin mahdollisuuksina lisätä kuluttajien mielenkiintoa ja vastata ruokatrendien kysyntään. Alueella tunnistettiin olevan myös potentiaalia panostaa perinnekasvisten viljelyyn, joka voisi erottaa alueen tuotteet kilpailijoista. Ravintoloiden ja vientimarkkinoiden hyödyntäminen nähtiin mahdollisuuksina tuotteiden markkinoinnille ja näkyvyyden kasvattamiselle. Brändäyksen avulla alue voisi erottua nykyistä paremmin ja vahvistaa asemaansa markkinoilla. Kasvisten kasvava kysyntä ja kasvissyönnin yleistyminen nähtiin myös mahdollisuuksina lisätä vihannesten tuotantoa Itä-Suomessa ja vastata kuluttajien muuttuviin tarpeisiin.

Kiitos kaikille osallistujille innostavasta ja antoisasta työpajasta! Jatketaan yhdessä eteenpäin kohti kestävää, monihyötyistä ja kannattavaa vihannestuotantoa!

Työpajan järjestävät yhteistyössä Savonia AMK, Agri-food network, Monihyötyiset viljelymenetelmät vihannestiloilla (HYÖTY)-hanke, Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU)-hanke ja Talousosaamisella kohti kilpailukykyistä avomaan puutarhatuotantoa (Hortihubi)-hanke.

Työpajan materiaalit ovat löydettävissä täältä.

Teksti: Karoliina Rimhanen

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Luonnon monimuotoisuus karjatilalla -webinaari ke 17.4.2024 klo 10-12

Lehmät laitumella. Kuva: Erkki Oksanen / Luke

Millainen on luonnon monimuotoisuuden tilanne suomalaisilla karjatiloilla? Entä millaisia keinoja maatiloilla olisi vaalia luonnon monimuotoisuutta? Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta webinaariin ke 17.4.2024!

Aika: ke 17.4.2024 klo 10-12
Paikka: etäyhteydellä Teamsilla, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tapahtuman tallenne

Ohjelma
10.00 Tervetuloa, Riitta Savikko, Luke kalvot (pdf) ja Inka Nykänen, Savonia, kalvot (pdf)
10.05 Luonnon monimuotoisuus maatalousympäristössä ja miten sitä voi vaalia, Janne Heliölä, Suomen ympäristökeskus, kalvot (pdf)
10.40 Miten viljelykasvivalinnat ja viljelemättömät alueet vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen, Marjaana Toivonen, Suomen ympäristökeskus, kalvot (pdf)
11.00 Miten voi vaikuttaa linnuston monimuotoisuuteen maatilalla, Tuomas Seimola, Luonnonvarakeskus, kalvot (pdf)
11.20 Miten maatiloilla voidaan edistää pölyttäjien olosuhteita, Sakari Raiskio, Luonnonvarakeskus, kalvot (pdf)
11.40 Resilience for Dairy -hankkeen tietokortit viljelijöiden avuksi, Kaisa Kuoppala, Luonnonvarakeskus, kalvot (pdf)
11.45 Mitä neuvonta tarjoaa monimuotoisuustyön avuksi, Auli Hirvonen, Lumotaito-hanke, ProAgria Etelä-Suomi, kalvot (pdf)
12.00 Webinaari päättyy

Lisätiedon lähteitä:

Hankkeissa tuotettuja materiaaleja:

Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.

Ilmoittautuminen viimeistään 16.4.2024 tästä linkistä.

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki myös sähköpostilla ja jälkikäteen linkki materiaaleihin. Myös ilmoittautumatta voi osallistua. Tapahtuman alustusosiot nauhoitetaan myöhemminkin katsottaviksi.

Osallistuminen: Webinaariin voi liittyä nettiselaimen kautta (suositus: Chrome), Teams-sovellusta ei tarvita tilaisuuden seuraamiseen. Teams-linkistä avautuvasta sivusta valitse ”Continue on this browser/Jatka tällä selaimella”.

Lisätietoja:
Riitta Savikko, riitta.savikko@luke.fi, 050 571 4548

Tapahtumaa ovat järjestämässä Luonnonvarakeskuksen MURU-hanke (Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle), Resilience for Dairy -hanke ja Savonian Hiiltä peltoon -hanke.

Tervetuloa!

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Lantaralli hallintaan? -tapahtuma 20.3.2024 Iisalmessa ja etänä

kuva: Savonia, Hiiltä peltoon -hanke

Lietteen levitykseen etenkin syksyisin ja märille pelloille liittyy haasteita. Onneksi keinotkin ovat monet, kun otetaan lantarallia hallintaan.

Aika: ke 20.3.2024 9.30-13.15
Paikka: Peltoniemen opetusmaatila, Kotikyläntie 254, 74150 Iisalmi ja etäyhteydellä teamsilla, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tapahtuman tallenne (nähtävillä 22.4.2024 asti)

Ohjelma
9:30 Kahvit (hankkeet tarjoavat)
10:00 Päivän aloitus
10:10 Lietteen levitys syksyllä – mitä typelle tapahtuu?, Kirsi Järvenranta, Luke, kalvot (pdf)
10:40 Syyspeltokasvit avuksi lietteenlevityshaasteisiin, Arja Louhisuo, Luke kalvot (pdf)
11:10 Lounas (omakustanteinen)
12:00 Vetoletkulevitys urakoitsijan näkökulmasta, Juho Kettunen, JK Farming Oy
12:30 Vanhojen lantavarastojen hyödyntäminen lietteen vastaanotossa, Jarkko Partanen, YSAO
Tilakohtaisia ratkaisuja lietelannan tehokkaampaan hyödyntämiseen, Markku Paananen, viljelijä
Keskustelua: Käytännön ideoita ja ratkaisuja lietteenlevityksen haasteisiin
13:00 Resilience for Dairy-hankkeen tietokortit maidontuottajille avuksi, Kaisa Kuoppala, Luke, kalvot (pdf)
13:10 Yhteenveto
13:15 Tilaisuus päättyy

Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.

Ilmoittautumisia toivottaisiin viimeistään 17.3.2024 täällä.

Tapahtuman yhteyshenkilö:
Inka Nykänen
puh. 044 7856641
inka.nykanen@savonia.fi

Tapahtuman järjestävät hankkeet: Kestävyyttä nurmesta, Hiiltä peltoon, Resilience for Dairy ja MURU (Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle).

Tapahtuman järjestävät organisaatiot: Luonnonvarakeskus Luke, Savonia-ammattikorkeakoulu, Ylä-Savon ammattiopisto ja Savon ammattiopisto

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Tulevaisuuden kestävä vihannestuotanto Itä-Suomessa -tapahtuma 5.4.2024 Iisalmessa ja etänä

Aika: Perjantai 5.4.2024 klo 9.30–14.30
Paikka: Savonia AMK, Iisalmen kampus, luokka D2085, Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi
Etäyhteys: Osallistuminen mahdollista myös etäyhteydellä. Online-linkki tulee ilmoittautumisvahvistuksessa.

Oletko kiinnostunut kestävän ja kannattavan vihannestuotannon mahdollisuuksista? Haluatko oppia, miten voimme hyödyntää paikallisia luonnonvaroja ja vahvuuksia avomaan vihannestuotannossa entistä paremmin? Tule mukaan keskustelemaan ja luomaan visioita siitä, miten voimme edistää vihannestuotantoa Itä-Suomessa.

Ohjelma:

9.30 Aamukahvi
10.00 Päivän avaus, Karoliina Rimhanen, Luke
10.05 Agrifood-klusterin esittely, Kati Partanen, Savonia, kalvot (pdf)
10.10 Vihannestuotanto Itä-Suomessa tilastojen valossa, Anna-Kaisa Jaakkonen, Luke, kalvot (pdf)
10.30 Minkälainen on vihannestuotannon nykytila Itä-Suomessa?
11.15 Lounas, ravintola Savonia, Iisalmen kampus
12.15 Vihannestuotannon taloudelliset mahdollisuudet ja markkinat, Anu Koivisto, Luke, kalvot (pdf)
12.45 Kokemuksia tilalta, Hanne Kinnunen, Puromäen puutarha, Liperi, kalvot (pdf)
13.00 Minkälainen on vihannestuotannon tulevaisuus?
14.00 Kahvi
14.15 Kommenttipuheenvuoro, Tuoreverkko Oy
14.30 Tilaisuus päättyy

Materiaaleja:

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Savonia AMK, Agri-food network, Monihyötyiset viljelymenetelmät vihannestiloilla (HYÖTY)-hanke, Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU)-hanke ja Talousosaamisella kohti kilpailukykyistä avomaan puutarhatuotantoa (Hortihubi)-hanke.

Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.
Ilmoittauduthan viimeistään 24.3.2024 tällä lomakkeella.

Lisätietoja: Karoliina Rimhanen, karoliina.rimhanen@luke.fi, p. 040 747 1255

Tervetuloa!

Taustatiedoksi: Puutarhatilastot 2023: Puutarhaviljelyssä haastava vuosi 2023

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Tulevaisuuden kestävä vihannestuotanto Lounais-Suomessa -tapahtuma 20.3.2024 Piikkiössä

Aika: keskiviikko 20.3.2024 klo 9.30–14.30
Paikka: Livia Tuorla, auditorio, Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan tulevaisuuden kestävästä avomaanvihannesten tuotannosta Lounais-Suomessa. Mitkä ovat tuotannon vahvuudet ja haasteet alueella? Tarjoaako kasvisten kasvava kysyntä uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa? Miten viljelymenetelmät muuttuvat? Mahdollistaako ilmastonmuutos uusien kasvilajien viljelyn? Tule mukaan keskustelemaan ja luomaan visioita siitä, miten vihannestuotantoa tulisi alueella kehittää.

Ohjelma:

9.30 Aamukahvi
10.00 Päivän avaus, Karoliina Rimhanen, Luonnonvarakeskus 10.05 Tulevaisuuden kestävä vihannestuotanto, Terhi Suojala-Ahlfors, Luonnonvarakeskus
10.10 Peltorobottien mahdollisuudet vihannesviljelyssä –
Peltorobo-hankkeen kokemukset kesältä 2023, asiantuntija Eerikki Kaila, Työtehoseura, kalvot (pdf)
10.40 Vihannestuotannon vahvuudet ja haasteet Lounais-Suomessa (keskustelua)
11.40 Lounas
12.40 Viljelijäpuheenvuoro: Lean vihannesviljelijän toimintastrategiana, Lauri Niittynen, Kallelan tila, Perniö
13.00 Kohti tulevaisuutta – vihannestuotannon näkymät Lounais-Suomessa
14.00 Kahvi
14.15 Kommenttipuheenvuoro, viljelyasiantuntija Riikka Nykänen, Apetit Ruoka Oy
14.30 Tilaisuus päättyy

Lisätietoa: vihannestuotantoon liittyviä Luonnonvarakeskuksen raportteja ja tietokortteja

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Monihyötyiset viljelymenetelmät vihannestiloilla (HYÖTY), Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU) ja Vesistä Virtaa -hankkeet.

Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.

Tapahtumassa voi kommentoida ja keskustella myös ruotsin kielellä. Du kan även kommentera och diskutera på svenska.

Tulo-ohjeet ja kartta: Saavu 110-tieltä Tuorlan liittymästä (keltainen nuoli) ja käänny oikealle. Parkkipaikat ovat koulurakennuksen jälkeen Tuorlantien oikealla ja vasemmalla puolella (P-merkit). Sisäänkäynti koulurakennukseen punaisten nuolten osoittamista ovista. Auditorio on koulurakennuksen toisessa kerroksessa (sininen rasti). Kartta

Ilmoittautuminen viimeistään 14.3. tästä linkistä!

Lisätietoja: Karoliina Rimhanen, karoliina.rimhanen@luke.fi, p. 040 747 1255

Tervetuloa!

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

EU:n maaperälaki pohjoismaiden näkökulmasta – haasteet ja odotukset -webinaari 6.2.2024 (englanniksi)

Aika: 6.2.2024 klo 10.00-12.00 Suomen aikaa
Paikka: etänä Teamsilla, linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin heti

Lämpimästi tervetuloa osallistumaan EJP SOIL -tutkimusohjelman
webinaariin 6.2. Tilaisuudessa kuullaan tarkemmin suomalaisesta ja
ruotsalaisesta peltomaiden seurannasta sekä koko EU:n alueen
maaperäseurannasta (LUCAS). Viime kesänä esiteltiin EU:n maaperälaki, jonka tavoitteena on turvata maan hyvä kasvukunto vuoteen 2050 mennessä. Miten se vaikuttaa peltomaiden seurantaan Suomessa ja Ruotsissa? Entä millainen on neuvottelujen tämänhetkinen tilanne? Näitä teemoja käsitellään helmikuun webinaarissa, tarkemmat tiedot alla.
 
Tilaisuuden järjestävät EJP SOIL -ohjelman pohjoismaiset kumppanit, SLU Ruotsista ja Luonnonvarakeskus Suomesta.

Lue SLU:n tiedottajan Amanda Öbergin kirjoittama yhteenveto maaperäwebinaarista (englanninkielinen).
 
The EU Soil Directive and the Nordics – Challenges, expectations, and the negotiations
 
The European Commission presented a Soil Directive in July 2023 with the aim to have healthy soils in the EU by 2050. What does this mean for Nordic soils? In particular, what does it mean for the agricultural soil monitoring programmes in Sweden and Finland? And what is the state of the EU negotiations to agree on the directive’s scope and implementation. Welcome to a webinar where these issues will be in focus!
 
Programme
 
10.00
Welcome 
Amanda Öberg, Science Communicator, SLU
Finnish Agricultural Soil Monitoring
Helena Soinne, Researcher, Luke
Swedish Agricultural Soil Monitoring
Johanna Wetterlind, Researcher, SLU
European Soil Monitoring through LUCAS (Land Use/Cover Area frame statistical Survey Soil)
Arwyn Jones, Researcher, Joint Research Centre of the EU Commission
10.40 Short break
Comparison of LUCAS and national soil monitoring programmes in Sweden
Johanna Wetterlind, Researcher, SLU

Comparison of LUCAS and national soil monitoring programmes in Finland
Jaakko Heikkinen, Researcher, Luke
Conversation: The Soil Monitoring Law Negotiations from Swedish and Finnish perspectives 
Jorid Hammersland, Environmental Counselor, Swedish representation to the EU 
Paula Perälä, Ministerial Adviser, Finnish Ministry of the Environment 
Moderator: Jennie Barron, Professor in Agricultural Water Management, SLU
12.00
Closure 
Amanda Öberg, Science Communicator, SLU

The webinar is hosted by EJP SOIL in Sweden and Finland, represented by Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and Natural Resources Institute Finland (Luke).
 
Lisätietoa EJP SOIL -tutkimusohjelmasta.
European Joint Programme on Agricultural Soil Management (EJP SOIL)

Lisätietoja: tutkija Elina Nurmi, puh. 050 3025789, elina.nurmi@luke.fi

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Kestäviä ruokaelämyksiä Etelä-Savossa

Miten yritykset ja ruokapalvelut voivat huomioida ja tuoda esiin toimintansa kestävyysnäkökulmia? Millaisia työkaluja on yritysten riskinhallintaan? Millaisia asioita kansainväliset matkailijat arvostavat?

Yhteinen ruokapöytä -tilaisuus kutsuu yhteen maaseudun yrittäjät ja muut toimijat. Tarinoita paikallisista vahvuuksista ja avaimia kestäviin ruokaelämyksiin.

Aika: Tiistai 30.1.2024 klo 10–14

Paikka: Putkisalon kartano, Putkisalontie 172, 58900 Rantasalmi

Ohjelma

 • Tervetuloa
 • Putkisalon kartanon tilaesittely: kestävää tuotantoa
 • Riskienhallinnan työkalu: käytännön työkirja elintarvikealan yrityksille, Jarkko Leppälä, Luke
 • Kansainvälisten matkailijoiden arvostamat tekijät, Jukka-Pekka Inkinen, Fennopromo
 • Paikallisuus ruokaelämysten valttikorttina
 • Kestävää matkailutoimintaa
 • Yhteinen ruokapöytä: tarjolla kestäviä makuelämyksiä paikallisista raaka-aineista. Kuvat ja tarinat kestävyysnäkökulmien ja paikallisten vahvuuksien esiintuomisessa

Lue tilaisuuden annista tarkemmin blogikirjoituksesta.

Lisätietoja:

Sanna Lento-Kemppi, 050 476 6028, sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi

Hanna Muttilainen, 029 5322161, hanna.muttilainen@luke.fi

Yhteiskuljetus:

Terttu Pulkkinen, puh. 044 7115240, terttu.pulkkinen@esedu.fi

Yhteiskuljetus lähtee Esedulta, Otavankatu 4, Mikkeli klo 8.30.

Kyytiin voi nousta myös Juvan ABC:ltä tai tarvittaessa pikavuoropysäkeiltä matkan varrelta.

Tilaisuuden järjestävät: Etelä-Savon ruokaklusteri ja Ilmastoviisas ja muutoskestävä ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU) -hanke.

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Miten voidaan parantaa maidontuotannon näkyvyyttä -etätyöpaja 16.1.2024

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan maidontuotannon avoimuuden, läpinäkyvyyden ja hyväksyttävyyden parantamisen keinoista sekä muista maidontuotannon resilienssin kehittämiskeinoista!

Aika: 16.1.2024 klo 10-12
Paikka: Teams-etäyhteydellä, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tapahtuman tallenne

Ohjelma
10:00 Tervetuloa ja järjestäjähankkeiden lyhyet esittelyt,
Riitta Savikko, Kaisa Kuoppala, Karoliina Rimhanen, Luonnonvarakeskus, kalvot
10:10 Asiantuntija-alustus ja keskustelua: Avoin ja vastuullinen kotieläintuotanto – maidontuottajien hyvinvoinnin ja arvostuksen lisääminen viestinnän keinoin, Annika Eklöf, Satafood Kehittämisyhdistys ry, kalvot ja someviestinnän vinkkivideo
10:40 Maidontuotannon resilienssin parantamisen tiedontarpeet, haasteet ja ratkaisut – aiempien Resilience for Dairy -työpajojen tuloksia, Kaisa Kuoppala, Luonnonvarakeskus, kalvot
11:15 Keinoja maidontuotannon resilienssin parantamiseksi -ennakkokyselyn tulokset ja niiden hyödyntäminen tietokorteissa, Kaisa Kuoppala, Luonnonvarakeskus
11:45 Ryhmäkeskustelu, Karoliina Rimhanen, Luonnonvarakeskus
Keskustelua keinoista, joilla voidaan edistää tietoisuutta
maidontuotannosta.
Mitkä asiat olisi sinun mielestä tärkeitä nostaa esiin?
Mitkä olisivat tehokkaimmat keinot maidontuotannon näkyvyyden lisäämiseksi?
12:00 Tilaisuus päättyy

Materiaaleja:

Työpaja on suunnattu maidontuotantoketjun toimijoille, tuottajille ja sidosryhmille. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.

Kutsussa on linkki kyselyyn, jossa kartoitetaan ratkaisuja maidontuotannon resilienssin parantamiseksi Suomessa. Vastausten perusteella tärkeimmistä ratkaisuista keskustellaan työpajassa. Kyselyyn voi vastata, vaikka ei osallistuisi työpajaan. Työpajaan voi osallistua vastaamatta kyselyyn. Työpajassa myös valitaan Resilience for Dairy -hankkeessa tehdyistä tietokorteista ne, jotka käännetään suomeksi.

Linkki kyselyyn Ratkaisuja maidontuotannon resilienssin parantamiseksi https://link.webropolsurveys.com/S/E02B77AF77B6276C

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan tästä linkistä viimeistään 14.1.2024.
Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sähköpostiin.

Työpajan järjestää Resilience for Dairy -hanke yhdessä MURU-hankkeen kanssa.

R4D eli Resilience for Dairy on EU Horizon2020 rahoittama tiedonsiirto- ja verkostoitumishanke. Hankkeessa on mukana yhteensä 15 maata ja 120 pilottitilaa, joista Suomessa on seitsemän. Hankkeessa lisätään tiedonvaihtoa lypsykarjatilojen, tutkijoiden sekä muiden maitoalan toimijoiden välillä. Tavoitteena on maitotilojen elinvoimaisuuden ja riskienhallinnan parantaminen. Suomessa hanketta toteuttaa Luonnonvarakeskus.

Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU)-hanke edistää tiedonvälityksen ja toimijoiden verkottamisen kautta maatalouden ja ruokajärjestelmien sopeutumiskykyä, muutosjoustavuutta ja ilmastoviisautta. Hanketta toteuttaa Luonnonvarakeskus ja rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Lisätietoja: Kaisa Kuoppala, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus kaisa.kuoppala@luke.fi, puh 040 570 8981

Tervetuloa!

     

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Maatalousteemapäiviä koululaisille Pielavedellä 19.-20.12.2023

Pielaveden yhtenäiskoululla vietettiin maatalousteemapäiviä joulua edeltävällä viikolla. Tiistaina 19.12. maatalouteen tutustuttiin koululla työpajoissa. Keskiviikkona suunnattiin tutustumaan maatalouteen Luonnonvarakeskuksen Maaningan toimipisteeseen sekä maitotiloille. Oppilaat olivat saaneet valita teemapäivien ohjelmaa monesta vaihtoehdosta ja maatalousteema oli ollut suosituimpien joukossa.

Työpajapäivä alkoi yhteisellä aloitustunnilla, jossa kerrottiin teemapäivien ohjelmasta ja työpajavetäjät esittäytyivät ja kertoivat omasta koulutustaustastaan ja työstään. Oppilaat pääsivät kuulemaan myös Luonnonvarakeskuksen ja Maaseutuammattiin ry:n toiminnasta. Työpajojen teemat ja vetäjät olivat

 • viljat, vetäjänä Elina Nurmi Luonnonvarakeskuksesta
 • lehmän elämä ja maidontuotanto, vetäjänä Mira Haapalainen Luonnonvarakeskuksesta
 • maatalousluonnon monimuotoisuus, vetäjänä Kukka Koskinen Maa- ja kotitalousnaisista
 • unelmien maatila, vetäjänä Hertta Mikkonen ProAgria Itä-Suomesta

Keskiviikkona tutustuttiin Luonnonvarakeskuksen Maaningan toimipaikkaan. Johtava tutkija Perttu Virkajärvi kertoi Halolassa tehtävästä tutkimuksesta. Tutustumiskierroksella päästiin piipahtamaan tutkimusnavetalla, lysimetrikentällä ja koepuimalalla. Eväiden syönnin jälkeen suunnattiin maitotiloille. Koululaiset pääsivät tutustumaan maatilan toimintaan ja eläimiin Pasi ja Laura Kolehmaisen maitotilalla ja Jauhiaisten maitotilalla.

Kiitos paljon päivistä oppilaille, opettajille, Halolan väelle ja vierailumaatiloille!

Maatalousteemapäivät järjestettiin Maaseutuammattiin ry:n ja Luonnonvarakeskuksen ARMI– ja MURU-hankkeiden yhteistyönä.

Viljapajassa tutustuttiin Suomen peltojen yleisimpiin viljoihin, kylvettiin herneitä versokasvatukseen ja tehtiin mittaustehtäviä. Kuvat: Niina Mäntyniemi/Maaseutuammattiin ry
Maatalousalan tutkimukseen tutustuttiin Luonnonvarakeskuksen Maaningan toimipaikassa. Kuvat: Niina Mäntyniemi/Maaseutuammattiin ry

teksti: Mira Haapalainen/Luke, Niina Mäntyniemi/Maaseutuammattiin ry ja Riitta Savikko/Luke

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Maatalousteemapäiviä koululaisille Suonenjoella 13.-14.12.2023

Suonenjoen yhtenäiskoululla vietettiin 13.-14.12.2023 maatalousteemapäiviä. Keskiviikkona oli yhdeksäsluokkalaisten maatalousteemapäivä ja torstaina teemaan pääsivät tutustumaan kahdeksasluokkalaiset.

Teemapäivinä aamupäivän ohjelmassa oli työpajoja ja iltapäivällä päästiin vierailemaan maatiloille.

Työpajoissa teemoina ja vetäjinä olivat

 • Viljat, vetäjänä Elina Virkkunen Luonnonvarakeskuksesta
 • Marja- ja vihannestuotanto, vetäjänä Kati Rikala Luonnonvarakeskuksesta
 • Lehmän elämä ja maidontuotanto, vetäjänä Mira Haapalainen Luonnonvarakeskuksesta
 • Maatalousluonnon monimuotoisuus, vetäjänä Kukka Koskinen Maa- ja kotitalousnaisista
 • Unelmien maatila, vetäjänä Hertta Mikkonen ProAgria Itä-Suomesta

Työpajoissa selvisi muun muassa, millaista on lehmän elämä maatilalla. Entä mikä on maidontuotannon merkitys Suomessa? Miten laidunnus liittyy luonnon monimuotoisuuteen? Millaisia ovat Suomessa yleisimmin viljellyt viljat ja mitä niistä tehdään? Entä mitä marjoja ja vihanneksia Suomessa tuotetaan? Lisäksi pohdittiin, millainen olisi unelmien maatila. Työpajoissa tietoiskujen lisäksi päästiin laittamaan sormet multaan herneitten kylvössä, tekemään maidolle lettupannutestiä ja maistelemaan viljatuotteita.

Työpajojen antia: Herneen kylvöä versokasvatukseen ja maidon lettupannutestiä. Kuvat: Niina Mäntyniemi/Maaseutuammattiin ry.
Työpajojen antia: vihannesten tunnistusta ja viljoista tehtyjä elintarvikkeita. Kuvat: Niina Mäntyniemi/Maaseutuammattiin ry.

Keskiviikkoiltapäivänä yhdeksäsluokkalaiset suuntasivat opintoretkille. Vierailukohteina olivat Suihkosten maitotila ja Savon Salaoja Oy Suonenjoelta ja Vanhatalon ja Valolan tilat Rautalammilla.

Kahdeksasluokkalaisten vierailukohteina olivat Lehtolan emolehmätila ja Valolan maitotila Rautalammilla, Jääskelän maitotila Suonenjoella ja Mäkelän Higland -tila Karttulassa.

Kiitos paljon päivistä oppilaille, opettajille ja vierailumaatiloille!

Maatalousteemapäivät järjestettiin Maaseutuammattiin ry:n ja Luonnonvarakeskuksen ARMI– ja MURU-hankkeiden yhteistyönä.

Alla kuvissa maatilavierailuiden antia:

kuvat: Niina Mäntyniemi/ Maaseutuammattiin ry.

Teksti: Niina Mäntyniemi, Maaseutuammattiin ry ja Riitta Savikko, Luonnonvarakeskus