Kategoriat
Ajankohtaista

Kerro, mikä mättää ympäristönsuojelun säädöksissä

kuumailmapallot

Millaiset ympäristösäädökset tuntuvat kohtuuttomilta? Tähän kysymykseen etsii vastausta Suomen ympäristökeskuksen verkkokysely. Kyselyllä halutaan selvittää kansalaisten näkemyksiä ympäristönsuojelusta. Tarkoituksena on saada yleiskuva siitä, millaisia lakeja, määräyksiä tai toimia kansalaiset pitävät kohtuuttomina, väärin kohdistuvina tai kokonaan turhina.

Sähköiseen kyselyyn voit vastata Otakantaa-palvelussa osoitteessa www.otakantaa.fi/ymparistosaadokset . Kysely on avoinna 24.9.-8.10.2014.

Kysely on osa SYKEn Sivuvaikutukset hallintaan -tutkimushanketta. Vastauksien yhteenveto julkaistaan hankkeen verkkosivulla ja yleisön vastauksien perusteella muotoillaan suosituksia ympäristöpolitiikan toteutukselle.

Hankkeen taustalla on viime vuosina käyty keskustelu turhasta tai liiallisesta sääntelystä. Kansalaisten näkemysten selvittäminen auttaa viranomaisia ja päätöksentekijöitä säädösten ja niiden tulkintaohjeiden valmistelussa. Lisäksi tulokset auttavat tunnistamaan sääntelyn sivuvaikutuksia, joista on monesti vaikea saada tietoa. Lue lisää Sivuvaikutukset hallintaan -tutkimushankkeesta.