Kategoriat
Ajankohtaista

Pellon käytön vaihtoehtoja -opas on ilmestynyt

 

kuva: Maa- ja kotitalousnaiset
kuva: Maa- ja kotitalousnaiset

Uuden ympäristökorvausjärjestelmän käynnistyessä viljelijät ovat jälleen valintojen edessä. Uudessa oppaassa ”Pellon käytön vaihtoehtoja” kerrotaan, miten ympäristökorvauksen vaihtoehtoja kannattaa hyödyntää sekä lohkoja hoitaa ja ylläpitää. Lisäksi oppaassa käsitellään uutta viherryttämistukea.

Oppaan tekstin on tuottanut Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten / ProAgria Etelä-Suomen maisemasuunnittelija Helena Pakkanen. Toimituksesta on vastannut kehityspäällikkö Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.

 Opasta on painettu sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Opas on neuvontamateriaalia, ja sitä tullaan jakamaan koulutus- ja neuvontatilaisuuksissa. Sen voi myös noutaa lähimmästä ProAgria Keskuksesta. Opas on myös ladattavissa netissä osoitteessa www.maajakotitalousnaiset.fi/pellonkaytonvaihtoehtoja.

Maaseutuverkosto on rahallisesti tukenut oppaan laatimista

Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle

Peltomaa on viljelijän tärkein pääoma, ja siitä kannattaa pitää huolta. Ympäristökorvausjärjestelmä kannustaa lisäämään peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä, monipuolistamaan kasvivalikoimaa ja parantamaan maan kasvukuntoa.

Sadon tuotanto on edelleen tärkein pellon käyttömuoto. Uudessa ympäristökorvausjärjestelmässä on viljelijälle tarjolla myös useita muita vaihtoehtoja. Niiden avulla viljelijä voi vaikuttaa peltojen kasvukuntoon, luonnon monimuotoisuuteen sekä vesiensuojeluun. Viljelijän kannattaa valita paras vaihtoehto peltojen käytölle sekä ympäristön että tuotannon talouden kannalta.

Useilla tiloilla on tänä päivänä peltolohkoja, joilla sadontuotanto on taloudellisesti kannattamatonta. Suojavyöhyke tai monimuotoisuuspelto voi olla jopa taloudellisesti kannattavin vaihtoehto sadontuottokyvyltään heikolla, etäällä olevalla tai peltoliikenteen kannalta hankalalla lohkolla. Samalla viljelijä vähentää vesistökuormitusriskiä, hillitsee ilmastonmuutosta ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.