Kategoriat
Ajankohtaista

Hake lämmittää yhä useampaa kasvihuonetta

kuva: Jos Helmich/Luonnonvarakeskuksen arkisto
kuva: Jos Helmich/Luonnonvara-keskuksen arkisto

Kasvihuoneyritysten energiankulutus väheni vuonna 2014. Samalla kasvihuonevihannesten tuotanto kasvoi. Kotimaisen ja uusiutuvan energian merkitys lisääntyi, ja lähes kolmannes lämmöstä tuotettiin hakkeella.

Kasvihuoneyritykset kuluttivat energiaa viime vuonna 1 587 gigawattituntia (GWh). Kulutus väheni edelliseen tilastointivuoteen 2011 verrattuna 128 GWh:lla eli seitsemällä prosentilla. Sähkön kulutus sen sijaan kasvoi 547 gigawattituntiin (+14 prosenttia).

Kasvihuonetuotannossa on lämmityksessä tapahtunut voimakas siirtymä pois öljyn käytöstä. Eniten väheni raskaan polttoöljyn käyttö. Sitä korvaamaan tulivat kiinteät turve-, puu- ja peltopohjaiset polttoaineet. Energialajeittain tarkasteltuna eniten kasvoi hakkeen käyttö. Lähes kolmannes lämmöstä tuotettiinkin hakkeella.

Kasvihuoneyritysten energiankulutusta on pyritty vähentämään sekä talous- että ympäristösyistä. Siinä onkin onnistuttu, sillä vaikka energiankulutus on vähentynyt, on kasvihuonevihannesten tuotanto lisääntynyt.

Lue lisää Luonnonvarakeskuksen tiedotteesta: Kasvihuoneiden energiankulutus väheni – lämpöenergiasta uusiutuvaa 40 prosenttia.