Uutiskirje 1/2018

 

”Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle” -teeman kuulumisia ja uutiskirje 1/2018, 27.2.2018

1.Tervetuloa työpajoihin:

 • Maan multavuuden hoito – työpaja ja webinaari ke 7.3. Kokemäellä ja
 • Ratkaisuja vihannestuotannon haasteisiin –työpaja ja webinaari to 15.3. Lepaalla

2.Etäluentoja tarjolla, aiheina Tilan energiaomavaraisuus ja Maan kasvukunnon ylläpito

3.Aiempien työpajojen materiaaleja tarjolla

4.Valittuja paloja ilmastoviisas.fi –sivuston uutisista

 

***

 1. Tervetuloa työpajoihin:
 • Maan multavuuden hoito – työpaja ja webinaari ke 7.3. Kokemäellä ja
 • Ratkaisuja vihannestuotannon haasteisiin –työpaja ja webinaari to 15.3. Lepaalla

Maan multavuuden hoito – työpaja ja webinaari ke 7.3. Kokemäellä

Työpajan tavoitteena on löytää yhdessä ratkaisuja vähämultaisten hietamaiden viljeltävyyden parantamiseksi. Multavuus on laskenut monella pellolla huolestuttavan alas, mikä näkyy mm. lisääntyneenä kastelutarpeena, sääherkkyytenä, tautipaineina ja kasvin ravitsemuksen haasteina. Tässä tilanteessa multavuuden pienelläkin nostolla on suuri suhteellinen vaikutus. Työpajassa pohditaan keinoja, jolla maan multavuutta saataisiin nostettua 1-2 % prosenttiyksiköllä (t.s. tasosta vähämultainen 2-3% tasolle multava 4-5%). Multavuuden nostolla saavutetaan paljon hyötyjä, mutta sen toteuttaminen vaatii tilakohtaisia räätälöityjä ratkaisuja ja eri menetelmien sovittamista yhteen (kerääjäkasvit, viljelykierto, org aaniset maanparannusaineet, biohiili, muokkaus).

Työpaja sopii eri tuotantosuuntien viljelijöille. Multavuuden kohentamiseen on tarvetta niin perunan, sokerijuurikkaan kuin vihannesten viljelyyn käytetyillä pelloilla. Multavuuden kohentamisesta olisi hyötyä myös savimaiden viljanviljelyssä.

Ohjelma ja ilmoittautuminen

osmo-kuvanauha

 

 

 

 

***

Ratkaisuja vihannestuotannon haasteisiin –työpaja ja webinaari to 15.3. Lepaalla

Ratkaisuja vihannestuotannon haasteisiin -tapahtuma tarjoaa tietoa viljelijöille, kouluttajille, neuvojille sekä muille alan toimijoille avomaavihannestuotannon ravinnetaloudesta ja maan kasvukunnon hoidosta sekä tuholaisista ja niiden hallinnasta muuttuvassa ilmastossa.

Ohjelma ja ilmoittautuminen

***

 

 1. Etäluentoja tarjolla, aiheina Tilan energiaomavaraisuus ja Maan kasvukunnon ylläpito

Keväällä on tarjolla etäluentoja:

Ti 27.2.2018 klo 10 Tilan energiaomavaraisuus

Alustajana johtava asiantuntija, MMM Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitosta
Linkki etäluentoon https://ucc.vy-verkko.fi/luke/meet/riitta.savikko/PLKLJ56Y

 

Ti 13.3.2018 klo 13 Maan kasvukunnon ylläpito

Alustajana tutkija Ansa Palojärvi Luonnonvarakeskuksesta
Linkki etäluentoon https://ucc.vy-verkko.fi/luke/meet/riitta.savikko/KM6RCG89

Etäluento toteutetaan Lync-järjestelmällä ja se myös nauhoitetaan, jolloin se on kuunneltavissa Ilmastoviisas.fi –sivustolla Etäluennot-osiossa myöhemminkin. Luento kestää n. 1 tunnin sisältäen mahdollisuuden keskustella luennon aiheesta. Etäluennot ovat osa maatilaverkoston toimintaa. Etäluennot ovat kaikille avoimia.  Lync toimii parhaiten Internet Explorer –selaimella.

Aiempien etäluentojen videot ja kalvot löytyvät Etäluennot-sivulta. Etäluentojen teemoina ovat olleet

 • Alus- ja kerääjäkasvien viljely
 • Kierrätysravinteiden käyttö
 • Biologinen typensidonta
 • Peltojen hiilensidonta
 • Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
 • Peltojen vesitalous
 • Uudet viljelymenetelmät; päällekkäis- ja sekaviljely
piirros: Ville Heimala.
piirros: Ville Heimala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 1. Aiempien työpajojen materiaaleja tarjolla

Aiempien työpajojen kalvoja, videointeja ja koosteraportteja on koottu sivulle  https://www.ilmase.fi/tyopajat/.

Sivulta löydät esimerkiksi videot Turvepeltojen parhaat käyttötavat nyt ja tulevaisuudessa –työpajasta ja Ilmastoviisas karjatalous –seminaarista. Voit käydä kurkkaamassa videot Kasvinsuojelu ja maan kasvukunto – mistä vastauksia nykyisiin ja tuleviin haasteisiin? -työpajasta tai tutustua Pellon käytön optimoinnilla ratkaisuja ilmastonmuutokseen –seminaarin alustuksiin tai tutustua Maatalousyrittäjän ammatin tulevaisuus –tulevaisuusverstaan materiaaleihin.

 

***

4.     Valittuja paloja ilmastoviisas.fi –sivuston uutisista

 

Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla? – uusi raportti viljelijöden avuksi

Maan tiivistyminen on yleinen viljelymaiden ongelma. Entistä raskaammat maatalouskoneet lisäävät maaperän kuormitusta. Kun maaperä tiivistyy, sen irtotiheys kasvaa ja huokosten määrä vähenee, mikä heikentää maan vedenpidätyskykyä, vedenläpäisykykyä sekä kaasunvaihtoa. Tiivistymisen seurauksena juurten kasvu heikkenee ja ravinteiden otto vähenee. Satotasot jäävät vaatimattomiksi.

Tiivistymisriskejä voidaan kuitenkin vähentää käyttämällä renkaissa töihin sopivia ilmanpaineita, lisäämällä työkoneisiin renkaita tai vaihtamalla nykyiset renkaat matalapainerenkaiksi. Joissain tilanteissa koneketjun keventäminen tai työkoneiden leveyksien sovittaminen toisiinsa on paras ratkaisu. Maan tiivistymisriskejä vähentämällä voidaan parantaa satotasoja ja viljelyn kannattavuutta. Rengastuksen suunnittelu tilatasolla on kuitenkin monimutkainen ja monivaiheinen prosessi. Hyvän ratkaisun löytämiseen tarvitaan aikaa ja hyviä työkaluja.

Nyt työkaluksi on tuotettu Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla? -raportti, joka käsittelee maan tiivistymistä ja sen välttämistä sekä tilan renkaiden parantamista teoreettisella ja käytännönläheisellä tasolla.

Raportti on tuotettu osana OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hanketta.

piirros: Ville Heimala
Piirros: Ville Heimala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Mukavia kevättalven päiviä!

 

Piirros: Ville Heimala/TehoPlus-hanke
Piirros: Ville Heimala/TehoPlus-hanke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toivottavat Riitta Savikko, Sari Himanen, Sakari Raiskio, Elina Nurmi ja Riikka Armanto VILMA-hankkeesta

***

Saat tämän viestin annettuasi yhteystietosi Ilmastonmuutos ja maaseutu-hankkeen tai Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle –hankkeen tapahtuman, kyselyn tai alustuksen yhteydessä. Viestiä saa mielihyvin levittää eteenpäin. Jos et jatkossa halua tätä uutiskirjettä, niin ota yhteyttä riitta.savikko@luke.fi.

***

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hanke

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) -hanke on valtakunnallinen maaseutuhanke. VILMA-hanke jatkaa ja syventää Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) -hankkeessa aloitettua tiedonvälitystä maaseudun ilmastotyöstä. VILMA-hankkeen tavoitteena on tiedottaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan ilmastonmuutokseen ja edistävät sopeutumiskyvyn tietotaitoa suomalaisilla maatiloilla. Luonnonvarakeskuksen koordinoima hanke on kolmevuotinen 2016-2018 ja se on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Lue lisää ilmastoviisas.fi-sivustolta.
Löydät meidät myös facebookista!

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus‐ ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden kehittämiseksi. Luonnonvarakeskus muodostettiin vuoden 2015 alussa kolmesta valtion sektoritutkimuslaitoksesta (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL) ja Tiken tilastotoiminnasta.

 

Riitta Savikko
Tutkija
Luonnonvarakeskus (Luke)
Puh. 029 532 6778 ja 050 571 4548
riitta.savikko@luke.fi
www.luke.fi
Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hanke