VILMA-hankkeen raportit

 

 

Tälle sivulle kootaan Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA)-hankkeen maksatusraporttien tiivistelmät. Sivustolle kootaan myös muita ohjausryhmälle tärkeitä dokumentteja.

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA)- hanke

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA)- hankkeessa toteutetaan maaseudun ilmastotyöstä ja sen mahdollisuuksista kertovaa tiedonvälitystä. Hanke tiedottaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan ilmastonmuutokseen ja edistävät sopeutumiskyvyn tietotaitoa suomalaisilla maatiloilla. Hankkeessa tavoitteena on tuoda havainnollisesti ja kiinnostavasti esiin, luoda, jalostaa ja jalkauttaa maaseudulle sopivia ilmastoviisaita ratkaisuja yhdessä maaseudun toimijoiden kanssa, yhteistoiminnallista oppimista hyödyntäen. Tutkimustietoa ja kokemusperäistä tietoa peilataan toisiinsa ja maaseudun toimijoiden (viljelijöiden, muiden maaseutuyrittäjien, asukkaiden ja maaseudun kehittäjien) tietämystä ja käsityksiä välitetään hallinnolle sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

VILMA-hankkeen ytimessä ovat kaikille kiinnostuneille avoimet tapahtumat (työpaja-roadshow etäseurantamahdollisuuksin) ja käytännönläheinen lähestymistapa maatilojen ilmastoratkaisujen esiintuontiin. Hankkeen toiminta koostuu viidestä ilmastoviisaita ratkaisuja edistävästä työpaketista:

  • maatalouden ja metsätalouden ilmastoratkaisuja käsittelevät teemaryhmät, työpajat ja webinaarit
  • ilmastoviisaita ratkaisuja edistävien pilottimaatilojen verkosto
  • valtakunnallinen viestintä verkossa, ammattilehdissä, esitteiden avulla, tapahtumissa sekä alkutapahtumassa ja loppuseminaarissa
  • selvitykset Neuvo2020-neuvojien ilmastotietotarpeista ja maatilojen ilmastoratkaisujen viemisestä käytäntöön
  • maatilan ilmastokestävyyden nettitestin kehittäminen ilmastotoimien konkretisointiin ja kokoamiseen erityisesti neuvojien ja maatilojen käyttöön.

VILMA-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminta 1.11.2015-30.6.2016

Aikavälillä 1.11.2015-30.6.2016 hanke on järjestänyt aloituspajan ja esitellyt maaseudun ilmastoratkaisuja muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa. Hanke on aloittanut kesän 2016 peltokokeilut, esitellyt niitä yhdessä pellonpiennartapahtumassa ja valmistautunut kesän muihin tapahtumiin. Hanke on toteuttanut monikanavaista viestintää hyödyntäen verkkosivustoa ilmastoviisas.fi, facebook-sivua https://www.facebook.com/ilmastoviisas/, Luonnonvarakeskuksen viestintäkanavia ja lehtijuttuja sekä sähköpostiuutiskirjettä. Hanke on tuottanut tietokortit palkokasveista sekä seka- ja seosviljelystä.

 

Toiminta 1.7.-31.12.2016

Aikavälillä 1.7.2016-31.12.2016 hanke on esitellyt ilmastoviisaita ratkaisuja OKRA-maatalousnäyttelyssä sekä ollut mukana neljässä pellonpiennarpäivässä. Hanke on järjestänyt kaksi työpajaa ja esitellyt maaseudun ilmastoratkaisuja muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa. Hanke on toteuttanut kesän 2016 peltokokeilut Mikkelissä, peltokokeiluiden osana olleita palkokasvien havaintoruutuja käytettiin myös koululaisryhmien vierailukohteena. Hanke on toteuttanut monikanavaista viestintää hyödyntäen verkkosivustoa ilmastoviisas.fi, facebook-sivua https://www.facebook.com/ilmastoviisas/, Luonnonvarakeskuksen viestintäkanavia ja lehtijuttuja sekä hankkeen sähköpostilistaa.

 

Toiminta 1.1.-30.6.2017

Aikavälillä 1.1.-30.6.2017 hanke on järjestänyt työpajan, esitellyt ilmastoviisaita ratkaisuja Farmari-maatalousnäyttelyssä sekä ollut mukana muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa. Hanke on suunnitellut ja käynnistänyt kasvukauden 2017 peltokokeilut, peltokokeiluja tullaan hyödyntämään syksyllä pellonpiennartapahtumissa ja koululaisvierailuissa. Hanke on toteuttanut monikanavaista viestintää hyödyntäen verkkosivustoa ilmastoviisas.fi, facebook-sivua https://www.facebook.com/ilmastoviisas/, Luonnonvarakeskuksen viestintäkanavia ja ammattilehtijuttuja sekä hankkeen sähköpostilistaa. Hankkeessa on aloitettu pilottitilaverkoston kokoaminen, hiilijalanjälkilaskurin taustatietojen kerääminen sekä tehty neuvojille kysely ilmastotietotarpeista.

 

Toiminta 1.7.-31.12.2017

Aikavälillä 1.7.2017-31.12.2017 hanke on järjestänyt kolme työpajaa ja kaksi tulevaisuusverstasta ja esitellyt maaseudun ilmastoratkaisuja muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa. Hanke on pitänyt infopistettä kolmessa pellonpiennartapahtumassa (Inkoossa, Kaarinassa ja Espoossa). Hanke on toteuttanut kesän 2017 peltokokeilut Mikkelissä ja Jokioisissa. Mikkelissä peltokokeiluita esiteltiin kahdessa pellonpiennartapahtumassa, sekä lisäksi puutarha-alan opiskelijoille ja alakoululaisryhmille. Hankkeessa on koottu maatilaverkosto, johon ilmastokysymyksistä kiinnostuneet tilat eri puolilta Suomea saattoivat ilmoittautua mukaan. Hankkeessa on tehty kysely Neuvo2020-neuvojien ilmastotietotarpeista. Hanke on toteuttanut monikanavaista viestintää hyödyntäen verkkosivustoa ilmastoviisas.fi, facebook-sivua https://www.facebook.com/ilmastoviisas/, Luonnonvarakeskuksen viestintäkanavia ja lehtijuttuja sekä hankkeen sähköpostilistaa.

Muut dokumentit

Hanke-esite